Viện Đại Học Mở Hà Nội Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Viện Đại Học Mở Hà Nội

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của Trường Viện Đại Học Mở Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng và đại học chính quy với các chuyên ngành sau.

Mã Trường: MHN

Địa chỉ: Nhà B101, Phố Nguyễn Hiền, Phường Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.6297.45.45, 04.6297.46.46

Website: www.hou.edu.vn, tuyensinh.hou.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Viện Đại Học Mở Hà Nội

Nhóm

ngành/

Chỉ tiêu

Khoa Các ngành đào tạo đại học

ngành

Tổ hợp xét tuyển

THXT

Nhóm ngành II

120 chỉ tiêu

Khoa Tạo dáng Công nghiệp Thiết kế công nghiệp

gồm 3 chuyên ngành: + Thiết kế nội thất + Thiết kế thời trang + Thiết kể đồ họa

7210402 HÌNH HỌA, BỔ CỤC MÀU, Ngữ văn.

HÌNH HỌA, Toán, Ngữ Văn

HÌNH HỌA, Ngữ văn, Tiếng Anh.

H00

H01

H06

Nhóm ngành III

1.190 chỉ tiêu

Khoa

Tài chính Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng

doanh nghiệp và Ngứn hàng thương mại)

7340201 Toán. Vật Ịý , Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. A00

A01

D01

Khoa Kinh tế Kế toán 7340301 Toán Vật lý, Hóa học; Toán Vật Ịý, Tiếng Anh;

Toán Ngữ văn Tiếng Anh

A00

A01

D01

Quản trị kinh doanh 7340101 Toán Vât lý, Hóa hoc; Tiếng Anh, Toán, Vật lý; Tiếng Anh, Toán, Ngữ vân A00

A01

D01

Khoa Luật Luật 7380101 Toán, Vật Ịý, Hóa học:

Toán Vật ly, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

D01

C00

Luật kinh tế 7380107
Luật quốc tế 7380108
Nhóm ngành IV

120 chỉ tiêu

Công nghệ Sinh học Công nghệ sinh học

(Đào tạo 4 chuyên ngành: Thực phẩm, Y-Dượcc, Môi trường. Nông nghiệp)

7420201 H6a hoc, Sinh học, Toán;

Hóa học, Toán, Vật lý;

Hóa học, Toán, Tiếng Anh

B00

A00

D07

Nhóm ngành V

770 chỉ tiêu

Công nghệ Thông tin Công nghệ thông tin

(Đào tạo 4 chuyên ngành: CN phần mềm, Hệ thông thông tin, CN đa phương tiện, Mạng và an toàn hệ thống)

7480201 Toán Vật lý, Hóa học; Toán Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. A00

A01

D01

Khoa

Công nghệ Điện tir Thong tín

Công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông 7510302 Toán Vặt lý! Tiếng Anh: Toán Vật lý. Ngữ văn; Toán. Ngữ văn Tiếng Anh. A00

A01

C01

D01

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 Toán Vặt lý, Hóa học; Toán Vặt lý, Tiếng Anh; Toán Vật lý! NgO văn; Toán Ngfr văn Tiéng Anh. A00

A01

C01

D01

Khoa Kiến trúc Kiến trúc 7580101 Vẽ MỸ THUẬT, Toán, Vật lý

HÌNH HỌA. Toán Ngữ văn

HÌNH IIỌA, Toán, Tiếng Anh

V00

V01

V02

Công nghệ sinh học Công nghệ thực phẩm 7540101 Hàa học. Sinh học, Toán: Hóa học, Toán, Vật lý;

Hóa học. Toán, Tiếng Anh

B00

A00

D07

Nhóm

VII

700

chi tiêu

Khoa Du lịch Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

(Đào tạo 2 chuyên ngành Quản trị Du lịchKhách sạn và Hưởng dẫn du lịch)

7810103 TIẾNG ANH. Toán, Ngữ văn D01
Khoa Tiếng Anh Ngôn ngữ Anh 7220201 TIÊNG ANH, Toán, Ngữ văn D01
Khoa

Tiếng Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 TIẾNG ANH, Toán Ngữ văn

TIẾNG TRUNG, Toán Ngữ văn

D01

D04

II. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh của Viện Đại Học Mở Hà Nội

Viện Đại học Mở Hà Nội xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

– Không bị vi phạm pháp luật; không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước

III. Phương thức tuyển sinh của Viện Đại Học Mở Hà Nội

Đối với các ngành chỉ xét tuyển điểm thi THPT Quốc Gia

Viện Đại học Mở Hà Nội xét tuyển các môn văn hóa từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia

Điều kiện xét tuyển

– Xét tuyển tổng điểm 3 môn (gồm cả điểm ưu tiên, không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 trở xuống) theo từng ngành/chuyên ngành và theo từng trường hợp xét tuyển, lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

– Nhà trường xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Khoa Du lịch (chuyên ngành Quản trị Du lịch – Khách sạn và Hướng dẫn du lịch) cần đăng ký chuyên ngành tại Cổng thông tin tuyển sinh: tuyensinh.hou.edu.vn

– Nếu ở mức điểm trúng tuyển có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, nhà trường chọn thí sinh có điểm môn thi thứ nhất cao hơn (Thứ tự môn thi tính theo thứ tự các môn trong tổ hợp xét tuyển).

– Kết thúc đợt xét tuyển đợt 1, nếu còn chỉ tiêu, nhà trường sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Nguyên tắc tính Tổng điểm xét tuyển như sau:

+ Các ngành/chuyên ngành gồm 3 môn văn hóa tính hệ số 1:

Tổng điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ Các ngành/chuyên ngành có 1 môn tính hệ số 2:

Tổng điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 x 2 + Điểm ưu tiên (nếu có) x 4/3

+ Các ngành/chuyên ngành có 2 môn tính hệ số 2:

Tổng điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2 x 2 + Môn 3 x 2 + Điểm ưu tiên (nếu có) x 5/3

Tổng điểm xét tuyển làm tròn đến 0,25.

Đối với các ngành có môn năng khiếu vẽ:

Các ngành có môn năng khiếu vẽ gồm: Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa.

a/ Các môn năng khiếu vẽ tính hệ số 2 (gồm Vẽ Hình họa, Bố cục màu, Vẽ mỹ thuật):

Để đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào các ngành có môn năng khiếu vẽ, thí sinh cần có điểm môn năng khiếu vẽ theo 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1: Tham dự kỳ thi tuyển sinh môn năng khiếu vẽ do Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức sau kỳ thi THPT quốc gia. Thủ tục đăng ký dự thi năng khiếu thí sinh cần xem kỹ tại Cổng thông tin tuyển sinh của nhà trường (tuyensinh.hou.edu.vn). Viện Đại học Mở Hà Nội sẽ chủ động sử dụng kết quả thi năng khiếu vẽ của thí sinh, kết hợp với kết quả các môn văn hóa để xét tuyển.

+ Cách 2: Dự thi môn năng khiếu vẽ tại các trường Đại học khác trên cả nước, sau đó nộp Giấy chứng nhận điểm về Viện Đại học Mở Hà Nội.

Lưu ý: Mã tổ hợp xét tuyển H01 và V01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tên môn thi năng khiếu vẽ là “Vẽ mỹ thuật”, Viện Đại học Mở Hà Nội quy định tên môn thi là Hình họa, nội dung thi vẽ tĩnh vật bằng chì đen.

b/ Các môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển:

Tùy theo năng lực và điều kiện của bản thân, thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:
+ Sử dụng kết quả từ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia

+ Sử dụng kết quả học tập bậc trung học phổ thông: Thí sinh có thể tham gia xét tuyển các môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển bằng cách nộp học bạ trung học phổ thông, với yêu cầu là điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0. Điểm trung bình của môn học tham gia xét tuyển là Điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn học đó.

Điểm Chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội 2019
Nguyện Vọng 2 Viện Đại Học Mở Hà Nội
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Viện Đại Học Mở Hà Nội

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo