Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền theo đó trường thông báo tuyển sinh với các chuyên ngành sau

Mã Trường: TGC

Địa chỉ: Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37546963 chọn 307, 306 – Fax: 04. 37548949;

Website: www.ajc.edu.vn

I. Ngành đào tạo Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền

TT Ngành học Mã ngành Mã chuyên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (HBT) 1800
1 Báo chí, chuyên ngành Báo in 602 50 – Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (R15)

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh (R05)

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên (R06)

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội (R16)

2 Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh 604 50
3 Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình 605 50
4 Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử 607 50
5 Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao 608 40
6 Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao 609 40
7 Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí 603 40 – Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán (R07)

– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh (R08)

– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học tự nhiên (R09)

– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học xã hội (R17)

8 Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình 606 40 – Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán (R11)

– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh (R12)

– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học tự nhiên (R13)

– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học xã hội (R18)

9 Truyền thông đại chúng 7320105 50 Nhóm 2:

– Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (C15)

– Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (A16)

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

10 Truyền thông đa phương tiện 7320104 50
11 Triết học 7229001 40
12 Chủ nghĩa xã hội khoa học 729008 40
13 Kinh tế chính trị 7310102 40
14 Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế 527 50
15 Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) 528 40
16 Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý 529 50
17 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 7310202 50
18 Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa 530 50
19 Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển 531 50
20 Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội 532 50
21 Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh 533 40
22 Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển 535 50
23 Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công 536 40
24 Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách 538 50
25 Xuất bản 7320401 100
26 Xã hội học 7310301 50
27 Công tác xã hội 7760101 50
28 Quản lý công 7340403 50
29 Quản lý nhà nước 7310205 50
30 Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 7229010 40 Nhóm 3:

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý (C00)

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán (C03)

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh (D14)

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân (C19)

31 Truyền thông quốc tế 7320107 50
32 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại 610 50
33 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế 611 50 Nhóm 4:

TIẾNGANH, Ngữ văn, Toán (D01)

TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72)

TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78)

34 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) 614 40
35 Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp 615 50
36 Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) 616 40
37 Quảng cáo 7320110 40
38 Ngôn ngữ Anh 7220201 40

II. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền thông báo tuyển sinh trên cả nước.

III. Phương thức tuyển sinh Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền

Học viện xét tuyển theo 4 nhóm ngành/ngành

– Nhóm 1: Ngành Báo chí;

– Nhóm 2 gồm các ngành: Triết học, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội;

– Nhóm 3: Ngành Lịch sử;

– Nhóm 4 gồm các ngành: Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

Trong từng nhóm ngành, Học viện Báo Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Chí và Tuyên Truyền quy định môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia. Riêng nhóm 1 (ngành Báo chí) tổ chức thi bổ sung môn: Năng khiếu báo chí.

Học viện sử dụng kết quả miễn thi THPT Quốc gia bài thi môn Tiếng Anh để tuyển sinh.

Chính sách ưu tiên:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

– Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Lệ phí thi tuyển ngành Báo chí: 300.000đ/hồ sơ.

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 214.500/tín chỉ đến 364.300/tín chỉ đối với chương trình đại trà; 695.500/tín chỉ đến 732.300/tín chỉ đối với chương trình chất lượng cao.

Điểm Chuẩn Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền 2019
Nguyện Vọng 2 Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo