Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng và Đại học chính quy với các chuyên ngành sau.

Mã Trường: TYS

Địa chỉ: 86/2 Thành Thái, phường 12, quận 10- TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38650021

Website: pnt.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

TT Trình độ đào tạo/ Ngành đào tạo/ Tổ hợp xét tuyển Môn chính Chỉ tiêu (dự kiến)
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác
1 Các ngành đào tạo đại học
1.1 Y khoa 7720101 800
1.1.1 Toán, Hóa học, Sinh học B00
1.2 Dược học 7720201 50
1.2.1 Toán, Hóa học, Sinh học B00
1.3 Điều dưỡng 7720301 150
1.3.1 Toán, Hóa học, Sinh học B00
1.4 Răng – Hàm – Mặt 7720501 50
1.4.1 Toán, Hóa học, Sinh học B00
1.5 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 50
1.5.1 Toán, Hóa học, Sinh học B00
1.6 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 40
1.6.1 Toán, Hóa học, Sinh học B00
1.7 Khúc xạ nhãn khoa 7720699 30
1.7.1 Toán, Hóa học, Sinh học B00
1.8 Y tế công cộng 7720701 50
1.8.1 Toán, Hóa học, Sinh học B00
Tổng: 1.220

II. Phạm vi tuyển sinh của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh toàn quốc.

III. Đối tượng tuyển sih của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên

IV. Phương thức Tuyển Sinh của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Học phí và mức tăng học phí dự kiến

Giai đoạn I: Mức thu học phí áp dụng cho tất cả các đối tượng:

Đối với các sinh viên có hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh, mức thu học phí là 1.070.000đ/sv/ tháng theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP thuộc nhóm trường đại học chưa tự chủ tài chánh toàn phần.

Mức thu học phí các sinh viên không có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh: dự kiến mức học phí là 2.200.000 đ/sv/tháng vì các sinh viên này không được ngân sách Thành phố cấp bù kinh phí đào tạo. 

Giai đoạn 2: Kể từ tháng 1/2018 Sau khi Trường được UBND thành phố phê duyệt đề án tự chủ tài chánh theo nhóm tự chủ tài chính toàn phần, dự kiến mức thu học phí mới sẽ theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP (cho các trường Đại học thuộc nhóm 1) cụ thể như sau:

– Y đa khoa (chính quy) 4.400,000

– Răng hàm mặt (chính quy) 4.400.000

– Dược sĩ Đại học 4.400.000

– Cử nhân điều dưỡng (chính quy) 3.000.000

– Cử nhân điều dưỡng (VHVL) 3.000.000

– Cử nhân KTYH (chính quy) 3.000.000

– Cử nhân xét nghiệm Y học (chính quy) 3.600.000

– Cử nhân Y tế công cộng (chính quy) 2.500.000

– Cử nhân Khúc xạ (chính quy) 4.400.000

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo