Đại Học Y Dược Hải Phòng Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Trường Đại Học Y Hải Phòng

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Y Hải Phòng liên tục tuyển sinh với những tin tức và chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng va đại học chính quy như sau:

Mã Trường: YPB

Địa chỉ: 72A Nguyễn Bình Khiêm – Ngô Quyền – Hải Phòng

Điện Thoại: 0313.733.311

Website: hpmu.edu.vn 

I.Ngành tuyển sinh của Trường Đại Học Y Hải Phòng

Ngành

ngành

Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu dư kiến Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Y khoa 7720101 Toán, Hóa, Sinh 600 22.50
Y học dự phòng 7720110 Toán, Hóa, Sinh 60 18.00
Y học cô truyên 7720115 Toán, Hóa, Sinh 80 20.00
Răng hàm mặt 7720501 Toán, Hóa, Sinh 80 22.50
Dược học 7720201B Toán, Hóa, Sinh 50 22.50
Dược học 7720201A Toán, Lý, Hóa 50 22.50
Điêu dưỡng 7720301 Toán, Hóa, Sinh 100 18.00
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 Toán, Hóa, Sinh 80 18.00
Tổng cộng 1100

II. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh của Trường Đại Học Y Hải Phòng

Theo quy định tại điều 6 – Chương I – Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo)

Trường đại học Y Hải Phòng tuyển sinh đại học hệ chính quy trên cả nước.

III. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại Học Y Hải Phòng

Tổ chức tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chính sách ưu tiên:

Theo quy định tại điều 7 – Chương I – Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hệ Cao đẳng và Đại học.

Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng 2019
Nguyện Vọng 2 Đại Học Y Dược Hải Phòng
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Đại Học Y Dược Hải Phòng

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo