Đại Học Y Dược Hải Phòng Tuyển Sinh 2019

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Trường Đại Học Y Hải Phòng

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Y Hải Phòng liên tục tuyển sinh với những tin tức và chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng va đại học chính quy như sau:

Mã Trường: YPB

Địa chỉ: 72A Nguyễn Bình Khiêm – Ngô Quyền – Hải Phòng

Điện Thoại: 0313.733.311

Website: hpmu.edu.vn 

I.Ngành tuyển sinh của Trường Đại Học Y Hải Phòng

stt ngành Mã ngành Tổ hợp môn Mã tổ hợp Chỉ tiêu
Tổng chỉ tiêu đào tạo năm 2019 là 1190 trong đó 50 chỉ tiêu y khoa ngành hiếm, chỉ tiêu còn lại như sau:
1 Y khoa(B) 7720101B Toán, hóa, sinh B00 450
2 Y khoa(A) 7720101A Toán, lý, hóa A00 100
3 Y học dự phòng(B) 7720110B Toán, hóa, sinh B00 40
4 Y học dự phòng(B8) 7720110B8 Toán, sinh, anh B08 40
5 Y học cổ truyền 7720115 Toán, hóa, sinh B00 80
6 Răng hàm mặt 7720501 Toán, hóa, sinh B00 80
7 Dược học(B) 7720201B Toán, hóa, sinh B00 40
8 Dược học(A) 7720201A Toán, lý, hóa A00 40
9 Dược học(D) 7720201D Toán, hóa, anh D07 40
10 Điều dưỡng(B) 7720301B Toán, hóa, sinh B00 100
11 Điều dưỡng(B8) 7720301B8 Toán, sinh, anh B08 50
12 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720610 Toán, hóa, sinh B00 80
Tổng cộng 1140

 

II. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh của Trường Đại Học Y Hải Phòng

Theo quy định tại điều 6 – Chương I – Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo)

Trường đại học Y Hải Phòng tuyển sinh đại học hệ chính quy trên cả nước.

III. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại Học Y Hải Phòng

Tổ chức tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chính sách ưu tiên:

Theo quy định tại điều 7 – Chương I – Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hệ Cao đẳng và Đại học.

Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng 2019
Nguyện Vọng 2 Đại Học Y Dược Hải Phòng
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Đại Học Y Dược Hải Phòng

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo