Đại Học Tôn Đức Thắng Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng và Đại học chính quy với các chuyên ngành sau.

Mã Trường: DTT

Địa chỉ: Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Số Điện Thoại: 08.37755035

Website: tdt.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu, xét theo
KQ thi THPT QG phương thức khác
52210402 Thiết kế công nghiệp 11 4
52210403 Thiết kế đồ họa 30 10
52210404 Thiết kế thời trang 20 5
52210405 Thiết kế nội thất 15 5
52220201 Ngôn ngữ Anh 120 40
F52220201 Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) 80 20
N52220201 Ngôn ngữ Anh (Học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang) 20 20
B52220201 Ngôn ngữ Anh (Học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc) 20 20
52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 60 20
52220204D Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung – Anh) 75 25
52220343 Quản lý thể dục thể thao*
(CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)
75 25
52340301 Kế toán 136 45
F52340301 Kế toán (Chất lượng cao) 53 17
N52340301 Kế toán (Học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang) 14 14
B52340301 Kế toán (Học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc) 14 14
M52340301 Kế toán (Học 2 năm đầu tại cơ sở Cà Mau) 14 14
52340120 Kinh doanh quốc tế 150 35
F52340120 Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) 70 14
52340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) 120 42
F52340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) Chất lượng cao 42 14
N52340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) (Học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang) 14 14
52340101D Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn) 98 35
F52340101D Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn) Chất lượng cao 42 14
N52340101D Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn) (Học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang) 14 14
B52340101D Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn) (Học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc) 14 14
52340201 Tài chính – Ngân hàng 120 35
F52340201 Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) 52 18
52340408 Quan hệ lao động 56 14
52380101 Luật 84 14
F52380101 Luật (Chất lượng cao) 42 14
N52380101 Luật (Học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang) 14 14
B52380101 Luật (Học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc) 14 14
52310301 Xã hội học 60 20
52760101 Công tác xã hội 60 20
52220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành) 60 20
52220113D Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) 60 20
F52220113D Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) Chất lượng cao 30 10
52850201 Bảo hộ lao động 90 30
52440301 Khoa học môi trường 60 10
F52440301 Khoa học môi trường (Chất lượng cao) 30 10
M52440301 Khoa học môi trường (Học 2 năm đầu tại cơ sở Cà Mau) 20 20
52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước) 60 20
52460112 Toán ứng dụng 60 20
52460201 Thống kê 75 25
52480101 Khoa học máy tính 90 30
F52480101 Khoa học máy tính (Chất lượng cao) 60 20
52480102 Truyền thông và mạng máy tính 75 25
52480103 Kỹ thuật phần mềm 80 20
F52480103 Kỹ thuật phần mềm (Chất lượng cao) 60 20
B52480103 Kỹ thuật phần mềm (Học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc) 20 20
M52480103 Kỹ thuật phần mềm (Học 2 năm đầu tại cơ sở Cà Mau) 20 20
52520301 Kỹ thuật hóa học 170 50
52420201 Công nghệ sinh học 80 20
F52420201 Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) 60 20
B52420201 Công nghệ sinh học (Học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc) 20 20
52580102 Kiến trúc 115 35
52580105 Quy hoạch vùng và đô thị 75 25
52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 115 35
F52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng (Chất lượng cao) 60 20
52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 60 20
52520201 Kỹ thuật điện, điện tử 160 40
F52520201 Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) 90 30
M52520201 Kỹ thuật điện, điện tử (Học 2 năm đầu tại cơ sở Cà Mau) 20 20
52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 105 35
F52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chất lượng cao) 30 10
52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 95 35
F52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) 60 20
M52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Học 2 năm đầu tại cơ sở Cà Mau) 20 20
52720401 Dược học 65 15

II. Đối tượng và phạm vi  tuyển sinh của Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Người đã tốt nghiệp THPT và đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh trên cả nước

III. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh theo 3 Phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực do TDTU tổ chức.
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập trong quá trình học ở bậc THPT.

Chính sách ưu tiên:

a)Tuyển thẳng: Trường thực hiện theo khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGGĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

b)Ưu tiên xét tuyển: Trường thực hiện theo khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viện hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGGĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

Trường thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Lệ phí xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia : theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Lệ phí xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 30.000 đồng/lần xét tuyển

+ Lệ phí thi bài thi đánh giá năng lực: 100.000 đồng/bài thi

Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng 2019
Nguyện Vọng 2 Đại Học Tôn Đức Thắng
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Đại Học Tôn Đức Thắng

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo