Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyn Sinh H Đi Hc Chính Quy

Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các

chuyên ngành sau.

Mã Trường: TTD

Địa chỉ: Số 44 Đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3759918

Website: upes3.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng

 

Ngành đào tạo

Mã số

Chỉ tiêu

Giáo dục thể chất

7140206

280

Huấn luyện thể thao

7140207

90

Quản lý TDTT

7810301

50

II. Đối tượng tuyển sinh của Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng

– Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương theo Điều 6 của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

III. Phạm vi tuyển sinh của Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng

Trường đại học thể dục thể thao đà nẵng tuyển sinh trên cả nước

IV. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng

Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng tuyển sinh theo hai phương thức:

– PT 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ

chức, kết hợp thi tuyển môn năng khiếu TDTT do Trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng tổ chức.

– PT 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 bậc học THPT, kết hợp thi tuyển môn năng khiếu TDTT do Trường Đại học thể

dục thể thao Đà Nẵng tổ chức.

Tiêu chí xét tuyển:   

– Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

– Tiêu chí 2: Thể hình cân đối, không bị dị tật, dị hình, không bị bệnh tim mạch, hô hấp, thần kinh.  

– Tiêu chí 3:

* Phương thức 1: Có kết quả thi 2 môn Toán và môn Sinh học thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên (tổ hợp 1), môn Toán và môn Ngữ văn (tổ

hợp 2) trong kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, có đăng ký sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học; đạt

ngưỡng điểm xét tuyển theo Quy định của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.

* Phương thức 2: Tổng điểm của môn Toán và môn Sinh học (tổ hợp 1), môn Toán và môn Ngữ văn (tổ hợp 2) cả năm lớp 12 bậc học

trung học phổ thông phải đạt 12,0 điểm trở lên (làm tròn đến một chữ số thập phân).

 Tiêu chí 4: Có tham dự thi tuyển môn năng khiếu thể dục thể thao vào đại học của Trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng. Đủ điều

kiện xét tuyển theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo