Đại Học Tài Chính Kế Toán Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyn Sinh H Đi Hc Chính Quy

Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành sau.

Mã Trường: DKQ

Địa chỉ:  Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: (055) 3845567;

Website: www.tckt.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1 Các ngành đào tạo đại học
1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 100 70 A00 A01 A16 D01
1.2 Kinh doanh quốc tế 7340120 100 70 A00 A01 A16 D01
1.3 Tài chính – Ngân hàng 7340201 90 50 A00 A01 A16 D01
1.4 Kế toán 7340301 200 140 A00 A01 A16 D01
1.5 Kiểm toán 7340302 80 50 A00 A01 A16 D01
1.6 Luật kinh tế 7380107 120 80 A00 C00 C15 D01

II. Đối tượng tuyển sinh của Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và hội đủ các điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Phạm vi của Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán

Trường đại học Tài Chính Kế Toán tuyển sinh trên cả nước.

IV. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán

Kết hợp hai phương thức:

– Phương thức 1: Xét tuyển trên cơ sở kết quả thi THPT quốc gia.

– Phương thức 2: Xét kết quả học tập theo học bạ lớp 12 THPT

Chỉ tiêu tuyển sinh: Trường Đại học Tài chính – Kế toán dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh đại học là 1.400 sinh viên, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy là 1.300 sinh viên, liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy 100 sinh viên. Không tuyển sinh bậc cao đẳng.

Nhà trường phân bổ 1.300 chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy trong năm 2018 cho các phương thức 1 và 2 nêu trên như sau:

– PT 1: 60% tổng chỉ tiêu (780 sinh viên).

– PT 2: 40% tổng chỉ tiêu (520 sinh viên)

 V. Chính sách ưu tiên của Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán

– Trường thực hiện chính sách ưu tiên tuyển sinh theo đối tượng và khu vực quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

– Thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được cộng điểm ưu tiên để xét tuyển sau khi thí sinh đạt điểm xét tuyển quy định của trường.

Lệ phí xét tuyển: Lệ phí xét tuyển thực hiện theo quy định của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo