Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các chuyên ngành và chỉ tiêu như sau:

Mã Trường: SP2

Địa chỉ: Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, Tx. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 386 3416

Website: hpu2.edu.vn

* Ghi chú:  – Môn thi chính được ghi bằng chữ in hoa, đậm.

I. Ngành tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 

Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn thi xét tuyển
(-Kết quả thi THPT quốc gia
– Kết quả học tập cấp THPT)
Chỉ tiêu
sử dụng kết quả thi THPT QG sử dụng các phương thức khác
Các ngành đào tạo đại học sư phạm:    
Sư phạm Toán học 52140209 TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh

TOÁN, GDCD, Tiếng Anh

100 50
Sư phạm Ngữ văn 52140217 NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Toán,  GDCD

NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh

100 50
Sư phạm Tiếng Anh 52140231 Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

Ngữ vănVật lí, TIẾNG ANH

Ngữ vănHóa học, TIẾNG ANH

70 50
Sư phạm Vật lý 52140211 Toán, VẬT LÍ, Hóa học

Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh

Toán, VẬT LÍ, Địa lí

Ngữ văn, Toán, VẬT LÍ

60 40
Sư phạm Hóa học 52140212 Toán, Vật lí, HÓA HỌC

Toán, HÓA HỌC, Địa lí

Toán, HÓA HỌC, Sinh học

Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh

60 40
Sư phạm Sinh học 52140213 Toán, Hóa học, SINH HỌC

Toán, SINH HỌC, Địa lí

Toán, SINH HỌC, Ngữ văn

Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh

60 40
Sư phạm Tin học 52140210 TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, TOÁN, Vật lí

Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh

60 40
Sư phạm Lịch sử 52140218 Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí

Ngữ văn, Toán, LỊCH SỬ

Ngữ văn, LỊCH SỬ, GDCD

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung

60 40
Giáo dục Tiểu học 52140202 TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Vật lí, Hóa học

NGỮ VĂN, Toán, Địa lí

NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

100 50
Giáo dục Mầm non 52140201 Ngữ văn, Toán, Năng khiếu

Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu

Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu

Toán, Sinh học, Năng khiếu

90 60
Giáo dục Thể chất 52140206 Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU

Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

Ngữ văn, Sinh học, NĂNG KHIẾU

Ngữ văn, GDCD, NĂNG KHIẾU

20 40
Giáo dục Công dân 52140204 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

40 20
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 52140208 Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

40 20
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm:    
Văn học 52220330 NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Toán,  GDCD

NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh

100 100
Việt Nam học 52220113 NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Toán,  GDCD

NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh

100 100
Ngôn ngữ Anh 52220201 Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

Ngữ vănVật lí, TIẾNG ANH

Ngữ vănHóa học, TIẾNG ANH

100 100
Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG

Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH

100 100
Hóa học 52440112 Toán, Vật lí, HÓA HỌC

Toán, HÓA HỌC, Địa lí

Toán, HÓA HỌC, Sinh học

Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh

50 50
Công nghệ thông tin 52480201 TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, TOÁN, Vật lí

Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh

50 50

II. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 

Công dân Việt Nam đủ điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành.

Thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học (áp dụng trong tuyển thẳng).

 Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh trong cả nước và thí sinh là người nước ngoài

III. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông: Thí sinh trường THPT chuyên cấp Tỉnh/ Thành phố được cộng 1,0 (một điểm) vào điểm xét tuyển.

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và

sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).

– Lệ phí xét tuyển hoặc tuyển thẳng: 30.000 đ/hồ sơ

– Lệ phí thi tuyển các môn Năng khiếu: 300.000 đ/hồ sơ

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy, lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí Cao đẳng- hệ Đại học đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 2019
Nguyện Vọng 2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo