Đại Học Nội Vụ Hà Nội Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

Mã Trường: DNV

Địa chỉ: Số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02437532864_122

Website: truongnoivu.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Trường Đại học Nội Vụ 

STT Mã ngành Ngành/Chuyên ngành Phương thức
Theo kết quả thi THPT Quốc gia
(tổ hợp môn)
Xét tuyển học bạ
(tổ hợp môn)
Tại HÀ NỘI
I Đại học
1.1 7340404 Quản trị nhân lực C00; D01; C22; A00 Không xét
1.2 7340406 Quản trị văn phòng C00; D01; C20; D15 Không xét
1.3 7380101 Luật A00; C00; A01; D01 Không xét
1.4 7310205 Quản lý nhà nước C00; D01; A01; C20 Không xét
1.5 7310201 Chính trị học C00; D01; A10; C20 Không xét
– CN Chính sách công C00; D01; A10; C20 Không xét
1.6 7320303 Lưu trữ học C00; D01; C03; C19 Không xét
1.7 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; C20; D15 C00; D01; C20; D15
1.8 7229040 Văn hóa học
– CN Văn hóa Du lịch C00; D01; C20; D15 C00; D01; C20; D15
– CN Văn hóa Truyền thông C00; D01; C20; D15 C00; D01; C20; D15
– CN Văn hóa Doanh nghiệp C00; D01; C20; D15 C00; D01; C20; D15
1.9 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D02 A00; A01; D01; D02
1.10 7320201 Thông tin – thư viện C00; D01; A00; C20 C00; D01; A00; C20
1.11 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C00; D01; A16; C15 C00; D01; A16; C15
II Cao đẳng
2.1 6320303 Lưu trữ C00; D01; C03; C19 Không xét
2.2 6340436 Quản lý văn hóa C00; D01; C20; D15 C00; D01; C20; D15
2.3 6380201 Dịch vụ pháp lý A00; C00; A01; D01 Không xét

II. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh của Trường Đại học Nội Vụ 

Trường tuyển sinh đối với tất cả thí sinh tính tới thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp Trung học phổ thông
– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định
– Không vi phạm pháp luật và trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường tuyển sinh với tất cả thí sinh trong cả nước

III. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Nội Vụ 

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia

xét tuyển bằng học bạ Trung học phổ thông

Chính sách ưu tiên:

Theo quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy kèm theo Thông tư số 05 /2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

– Học phí 1 tín chỉ là: 249.000đ/SV/tín chỉ.

– Mỗi năm thu 02 lần, mỗi lần 1 kỳ theo số lượng tín chỉ tích lũy.

– Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021) Thực hiện theo lộ trình tăng học phí của Nhà nước.

Điểm Chuẩn Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2019
Nguyện Vọng 2 Đại Học Nội Vụ Hà Nội
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Đại Học Nội Vụ Hà Nội

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo