Đại Học Ngoại Thương Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Trường Đại Học Ngoại Thương

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của Trường Đại Học Ngoại Thương thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

Mã Trường: NTH

Địa chỉ: 91 phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: (024) 32.595.154. Máy lẻ: 202,204,207 Fax: (04): 38343605

Website: ftu.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại Thương 

TT Ngành học Tổ hợp môn Môn chính Chỉ tiêu (dự kiến)
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác
1 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
1070 210
1.1 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Toán, Vật lí, Hóa học
1.2 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
1.3 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
1.4 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
1.5 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
1.6 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
1.7 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
1.8 Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật)
Gồm các ngành Kinh tế,Kinh tế quốc tế,Luật
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
2 Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế)
Gồm các ngành Quản trị kinh doanh,Kinh doanh quốc tế
390 210
2.1 Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế)
Gồm các ngành Quản trị kinh doanh,Kinh doanh quốc tế
Toán, Vật lí, Hóa học
2.2 Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế)
Gồm các ngành Quản trị kinh doanh,Kinh doanh quốc tế
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
2.3 Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế)
Gồm các ngành Quản trị kinh doanh,Kinh doanh quốc tế
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
2.4 Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế)
Gồm các ngành Quản trị kinh doanh,Kinh doanh quốc tế
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
2.5 Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế)
Gồm các ngành Quản trị kinh doanh,Kinh doanh quốc tế
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
3 Nhóm ngành (Tài chính-Ngân hàng; Kế toán)
Gồm các ngành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán
400 90
3.1 Nhóm ngành (Tài chính-Ngân hàng; Kế toán)
Gồm các ngành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán
Toán, Vật lí, Hóa học
3.2 Nhóm ngành (Tài chính-Ngân hàng; Kế toán)
Gồm các ngành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3.3 Nhóm ngành (Tài chính-Ngân hàng; Kế toán)
Gồm các ngành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
3.4 Nhóm ngành (Tài chính-Ngân hàng; Kế toán)
Gồm các ngành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
4 Ngành Ngôn ngữ Anh 170
4.1 Ngành Ngôn ngữ Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
5 Ngành Ngôn ngữ Pháp 60
5.1 Ngành Ngôn ngữ Pháp Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp Tiếng Pháp
6 Ngôn ngữ Trung 60
6.1 Ngôn ngữ Trung Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
6.2 Ngôn ngữ Trung Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung Tiếng Trung
7 Ngôn ngữ Nhật 90
7.1 Ngôn ngữ Nhật Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
7.2 Ngôn ngữ Nhật Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật Tiếng Nhật
8 Nhóm ngành (Kế toán; Kinh doanh quốc tế) học tại Cơ sở Quảng Ninh
Gồm các ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế học tại Cơ sở Quảng Ninh
150
8.1 Nhóm ngành (Kế toán; Kinh doanh quốc tế) học tại Cơ sở Quảng Ninh
Gồm các ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế học tại Cơ sở Quảng Ninh
Toán, Vật lí, Hóa học
8.2 Nhóm ngành (Kế toán; Kinh doanh quốc tế) học tại Cơ sở Quảng Ninh
Gồm các ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế học tại Cơ sở Quảng Ninh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
8.3 Nhóm ngành (Kế toán; Kinh doanh quốc tế) học tại Cơ sở Quảng Ninh
Gồm các ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế học tại Cơ sở Quảng Ninh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
8.4 Nhóm ngành (Kế toán; Kinh doanh quốc tế) học tại Cơ sở Quảng Ninh
Gồm các ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế học tại Cơ sở Quảng Ninh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

II. Phạm vi và đối tượng tuyển sinh của Trường Đại Học Ngoại Thương

– Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định.

– Có điểm trung bình chung học tập của các năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên; Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 phải đạt Khá trở lên (Nhà trường sẽ kiểm tra Học bạ khi thí sinh nhập học, nếu thí sinh không đảm bảo điều kiện như quy định sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển).

– Tham dự kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức, có tổng điểm ba môn thi theo tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của trường đại học ngoại thương quy định, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 (một) điểm trở xuống.

III. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại Học Ngoại Thương

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại các cụm thi trên cả nước.

Thí sinh có kết quả thi Đại Học, Cao Đẳng theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có điểm thi theo tổ hợp môn bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên;

– Xét tuyển theo độ dốc từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu xác định;

– Xét bình đẳng các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển.

Tiêu chí phụ trong xét tuyển thí sinh:

Trong trường hợp tại ngưỡng điểm trúng tuyển của từng Nhóm ngành (từng Mã xét tuyển), số thí sinh bằng ngưỡng điểm trúng tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại của từng Nhóm ngành (từng Mã xét tuyển) tại ngưỡng điểm trúng tuyển (số chỉ tiêu xét tuyển còn lại bằng chỉ tiêu xét tuyển trừ số thí sinh có số điểm cao hơn ngưỡng điểm xét tuyển) thì Nhà trường đại học ngoại thương sẽ sử dụng tiêu chí phụ là điểm thi môn Toán để xét tuyển đối với các thí sinh tại ngưỡng điểm trúng tuyển.

Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng

Thực hiện Quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào hệ đại học chính quy theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Quyết định số 456/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 24/03/2017  về quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Trường Đại học Ngoại thương

Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương 2019
Nguyện Vọng 2 Đại Học Ngoại Thương
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Đại Học Ngoại Thương

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo