Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành sau.

Mã Trường: DHF

Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Tây, Thành phố Huế.

Điện thoại: (054) 3830 678

Website: hucfl.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế

TT Tên trường, Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

(Mã tổ hợp môn xét tuyển)

Chỉ tiêu (dự kiến)
1 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) 30
2. Văn , Sử, Tiếng Anh* (D14)
3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
2 Sư phạm Tiếng Pháp 7140233 1. Toán, Văn, Tiếng Pháp* (D03) 20
2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01)
3. Văn, Địa, Tiếng Pháp* (D44)
4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
3 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 1. Toán, Văn, Tiếng Trung Quốc* (D04) 20
2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01)
3. Văn, Địa, Tiếng Trung Quốc* (D45)
4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
4 Việt Nam học 7310630 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) 50
2. Văn, Sử, Tiếng Anh* (D14)
3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
5 Ngôn ngữ Anh

(học tại Trường Đại học Ngoại ngữ,

Đại học Huế)

7220201 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) 550
2. Văn, Sử, Tiếng Anh* (D14)
3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
6 Ngôn ngữ Anh (học tại Phân hiệu Đại học Huế  tại Quảng Trị) 7220201 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) 50
2. Văn, Sử, Tiếng Anh* (D14)
3. Văn, Địa, Tiếng Anh*  (D15)
7  Ngôn ngữ Nga 7220202 1. Toán, Văn, Tiếng Nga* (D02) 30
2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01)
3. Văn, Địa, Tiếng Nga* (D42)
4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
8  Ngôn ngữ Pháp 7220203 1. Toán, Văn, Tiếng Pháp* (D03) 50
2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01)
3. Văn, Địa, Tiếng Pháp* (D44)
4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
9 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 1. Toán, Văn, Tiếng Trung Quốc* (D04) 258
2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01)
3. Văn, Địa, Tiếng Trung Quốc* (D45)
4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
10 Ngôn ngữ Nhật 7220209 1. Toán, Văn, Tiếng Nhật* (D06) 200
2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01)
3. Văn, Địa, Tiếng Nhật* (D43)
4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
11 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) 100
2. Văn, Sử, Tiếng Anh* (D14)
3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
12 Quốc tế học 7310601 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) 50
2. Văn, Sử, Tiếng Anh* (D14)
3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
TỔNG CHỈ TIÊU 1408

 IIPhạm vi và đối tượng tuyển sinh của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 

Trường đại học ngoại ngữ Huế liên tục tuyển sinh trên phạm vi cả nước

Trường tuyển sinh đối với những thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

III. Hình Thức Tuyển Sinh của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế

Xét tuyển Học Bạ Trung học phổ thông và Kết quả thi THPT quốc gia

Điều kiện xét tuyển:

– Các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh điều kiện xét tuyển là điểm môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải >= 5.0.

– Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nga được giảm 50% học phí.

Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 2019
Nguyện Vọng 2 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế

 

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo