Đại Học Luật TP.HCM Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Trường Đại Học Luật TP.HCM

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Luật TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng và Đại học chính quy với các chuyên ngành sau.

Mã Trường: LPS

Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 39400 989

Website: hcmulaw.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Trường Đại Học Luật TP.HCM

Stt Ngành

ngành

Các tổ hợp môn xét tuyển

(gồm Tổ hợp truyền thống và Tổ hợp mới)

Chỉ tiêu

(dự kiến)

1. Luật 7380101 A, A1, C, D1,3,6

1.300

2. Luật Thương mại quốc tế new 7110101 A1, D1,3,6, D66,69,70 new, D84,87,88 new 100
3. Quản trị – Luật 7110103 A, A1, D1,3,6, D84,87,88 new 300
4. Quản trị kinh doanh 7340101 A, A1, D1,3,6, D84,87,88 new 100
5. Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Anh văn pháp lý) 7220201 D1, D14 new, D66 new, D84 new 100

II. Đối tượng tuyển sinh của Trường Đại Học Luật TP.HCM

Đối tượng tuyển sinh: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Phạm vi tuyển sinh của Trường Đại Học Luật TP.HCM

 Trường đại học luật tuyển sinh trên cả nước

IV. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại Học Luật TP.HCM

Kết hợp thi tuyển và xét tuyển

Xét  tuyển dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia

Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển): xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực, dựa vào 3 tiêu chí: điểm học bạ (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển), điểm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (chiếm tỷ trọng 50% điểm trúng tuyển) và điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực (chiếm tỷ trọng 40% điểm trúng tuyển);

 V. Chính sách ưu tiên của Trường Đại Học Luật TP.HCM

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, ưu tiên theo khu vực, ưu tiên theo đối tượng) được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Mức học phí đối với sinh viên đại học hệ chính quy được thu theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo