Đại Học Kinh Tế TP.HCM Tuyển Sinh 2018

Mã Trường: KSA

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

(Hệ đại học chính quy)

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM năm 2018, Theo đó trường thông báo tuyển sinh với các chuyên ngành sau.

Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 295 299

Website: ueh.edu.vn

TT Ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu Tổ hợp bài thi/môn thi

xét tuyển

1 Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất động sản 7310101 400 A00, A01, D01, D07
2 Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp 7340101 600 A00, A01, D01, D07
3 Ngành Kinh doanh quốc tế 7340120 500 A00, A01, D01, D07
4 Ngành Kinh doanh thương mại 7340121 200 A00, A01, D01, D07
5 Ngành Marketing 7340115 200 A00, A01, D01, D07
6 Ngành Tài chính – Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: Tài chính công, Thuế, Ngân hàng, Tài chính 7340201 750 A00, A01, D01, D07
7 Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán 7340301 800 A00, A01, D01, D07
Tổng (I) 3.450

Nhóm II: gồm có 25 chuyên ngành

TT Chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu Tổ hợp bài thi/môn thi

xét tuyển

1 Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng – Ngành Kinh tế 7310101_01 50 A00, A01, D01, D96
2 Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp – Ngành Kinh tế 7310101_02 50 A00, A01, D01, D96
3 Chuyên ngành Kinh tế chính trị – Ngành Kinh tế 7310101_03 50 A00, A01, D01, D96
4 Chuyên ngành Quản trị bệnh viện – Ngành Quản trị kinh doanh 7340101_01 100 A00, A01, D01, D07
5 Chuyên ngành Ngoại thương – Ngành Kinh doanh quốc tế 7340120_01 100 A00, A01, D01, D07
6 Chuyên ngành Quản trị lữ hành – Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103_01 50 A00, A01, D01, D07
7 Chuyên ngành Quản trị khách sạn – Ngành Quản trị khách sạn 7810201_01 50 A00, A01, D01, D07
8 Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí – Ngành Quản trị khách sạn 7810201_02 50 A00, A01, D01, D07
9 Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh – Ngành Tài chính – Ngân hàng 7340201_01 50 A00, A01, D01, D07
10 Chuyên ngành Quản trị hải quan – ngoại thương  – Ngành Tài chính – Ngân hàng 7340201_02 50 A00, A01, D01, D07
11 Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư – Ngành Tài chính – Ngân hàng 7340201_03 50 A00, A01, D01, D07
12 Chuyên ngành Thị trường chứng khoán – Ngành Tài chính – Ngân hàng 7340201_04 50 A00, A01, D01, D07
13 Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm – Ngành Tài chính – Ngân hàng 7340201_05 50 A00, A01, D01, D07
14 Chuyên ngành Đầu tư tài chính – Ngành Tài chính – Ngân hàng 7340201_06 50 A00, A01, D01, D07
15 Chuyên ngành Tài chính quốc tế – Ngành Tài chính – Ngân hàng 7340201_07 50 A00, A01, D01, D07
16 Chuyên ngành Toán tài chính – Ngành Toán kinh tế 7310108_01 50 A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

17 Chuyên ngành Thống kê kinh doanh – Ngành Thống kê kinh tế 7310107_01 50 A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

18 Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh – Ngành Hệ thống thông tin quản lý 7340405_01 50 A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

19 Chuyên ngành Thương mại điện tử – Ngành Hệ thống thông tin quản lý 7340405_02 100 A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

20 Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – Ngành Hệ thống thông tin quản lý 7340405_03 50 A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

21 Chuyên ngành Công nghệ phần mềm – Ngành Kỹ thuật phần mềm 7480103_01 50 A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

22 Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại – Ngành Ngôn ngữ Anh 7220201_01 150 D01, D96

Điểm bài thi Tiếng Anh hệ số 2

23 Chuyên ngành Luật kinh doanh – Ngành Luật 7380101_01 100 A00, A01, D01, D96
24 Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế – Ngành Luật 7380101_02 50 A00, A01, D01, D96
25 Chuyên ngành Quản lý công – Ngành Quản lý công 7340403_01 50 A00, A01, D01, D07
  Tổng (II) 1.550
  Cộng (I) và (II) 5.000

Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); tham gia kỳ thi thpt quốc gia năm 2018, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH.

Phạm vi: Trường đại học kinh tế TP.HCM tuyển sinh trên cả nước.

Phương thức tuyển sinh:

UEH sử dụng kết quả bài thi/môn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét tuyển.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện đăng ký xét tuyển:

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng nhóm ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia 2018.

– Các điều kiện đăng ký xét tuyển: theo quy định chung của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và của Trường, thông báo cụ thể trên Cổng thông tin tuyển sinh: tuyensinh.ueh.edu.vn (theo lịch chung của Bộ GDĐT)

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo