Đại Học Kinh Tế – ĐH Đà Nẵng Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyn Sinh H Đi Hc Chính Quy

Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành sau.

Mã Trường: DDQ

Địa chỉ:  71, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3836169.

Website: www.due.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng

Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu dự kiến Môn xét tuyển Mã tổ hợp môn xét tuyển
Kinh tế 7310101 200 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D90

Quản lý nhà nước 7310205 85 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHXH + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D96

Quản trị kinh doanh 7340101 350 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D90

Marketing 7340115 150 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D90

Kinh doanh quốc tế 7340120 200 1. Toán + Vật lý + Hóa học

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D90

Kinh doanh thương mại 7340121 115 1 . Toán + Vật l ý + Hóa học

2 . Toán + Vật l ý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D90

Tài chính – Ngân hàng 7340201 270 1 . Toán + Vật l ý + Hóa học

2 . Toán + Vật l ý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D90

Kế toán 7340301 270 1 . Toán + Vật l ý + Hóa học

2 . Toán + Vật l ý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D90

Kiểm toán 7340302 145 1 . Toán + Vật l ý + Hóa học

2 . Toán + Vật l ý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D90

Quản trị nhân lực 7340404 80 1 . Toán + Vật l ý + Hóa học

2 . Toán + Vật l ý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D90

Hệ thống thông tin quản lý 7340405 260 1 . Toán + Vật l ý + Hóa học

2 . Toán + Vật l ý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHXH + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D96

Luật 7380101 75 1 . Toán + Vật l ý + Hóa học

2 . Toán + Vật l ý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHXH + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D96

Luật kinh tế 7380107 120 1 . Toán + Vật l ý + Hóa học

2 . Toán + Vật l ý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHXH + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D96

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 260 1 . Toán + Vật l ý + Hóa học

2 . Toán + Vật l ý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D90

Quản trị khách sạn 7810201 150 1 . Toán + Vật l ý + Hóa học

2 . Toán + Vật l ý + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + KHTN + Tiếng Anh

1. A00

2. A01

3. D01

4. D90

Các ngành mở mới dự kiến (Thống kê kinh tế, Thương mại điện tử) 190

II. Phạm vi và đối tượng tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng

Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh trong cả nước.

Trường tuyển sinh với những thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

III. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng

Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

Tổ hợp xét tuyển theo khối thi:

  • A (Toán Lý Hóa)
  • A1 (Toán Tiếng Anh, Vật Lý)
  • A2 (Toán Văn, Tiếng Anh)

Trường xét tuyển ưu tiên theo thứ tự:

a) Xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và những thí sinh đủ điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b) Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia.

– Điểm xét tuyển theo ngành dựa trên chỉ tiêu đào tạo của từng ngành đã được công bố và điểm xét tuyển của thí sinh.

– Sau khi trúng tuyển vào ngành, sinh viên được lựa chọn và đăng ký theo học ở bất kỳ chuyên ngành thuộc ngành đã đăng ký

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng 2019
Nguyện Vọng 2 Đại Học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Đại Học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo