Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Tuyển Sinh 2018

Mã Trường: DLA 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

(Hệ đại học chính quy)

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An năm 2018, Theo đó trường thông báo tuyển sinh với các chuyên ngành sau.

Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

Địa chỉ: 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tp Tân An, Long An

Điện thoại: 072.3512.826 – 072.3513.668

Website: www.daihoclongan.edu.vn

Ngành tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh, Tổ hợp môn xét tuyển:    

Ngành học/

Trình độ đào tạo

(đại học)

 

Nhóm ngành

Mã Ngành Tổ hợp môn xét tuyển  

Chỉ tiêu xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia

(1) (2) (3) (4) (5)
Kế toán III 7340301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Địa lí, Giáo dục công dân

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Toán, Địa lí, Tiếng Anh

50
Quản trị Kinh doanh 7340101 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Ngữ văn

Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

60
Tài chính –  Ngân hàng 7340201 Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân

Ngữ văn, Hóa học, Sinh học

50
Luật Kinh tế 7380107 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Địa lí

Ngữ văn, Vật lí, Hóa học

80
Khoa học máy tính V 7480101 Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

48
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 7510103 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Giáo dục công dân

40
Kiến Trúc 7580101 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật

Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật

Toán, Anh Văn, Vẽ Mỹ thuật

Toán, Hóa Học, Vẽ Mỹ thuật

25
Ngôn ngữ Anh VII 7220201 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh

Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

45
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành*

 

7810103 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

70

Đối tượng tuyển sinh:

  1. a) Theo Đề án tuyển sinh riêng:

Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

  1. b) Theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia:

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và được xét công nhận tốt nghiệp THPT (có giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời).

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

  1. a) Điều kiện xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học của phương thức 1 xét tuyển dựa vào kết quả thi thpt quốc gia: theo quy định của Bộ GD&ĐT.
  2. b) Điều kiện xét tuyển của phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (xét tuyển theo học bạ THPT).

+ Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của trung bình cả năm học lớp 12 ở bậc THPT.

– Đối với 3 môn văn hóa: Điều kiện xét tuyển Đại học là tổng điểm trung bình (ĐTB) cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.

– Đối với xét tuyển các tổ hợp môn (2 môn văn hóa và 1 môn năng khiếu): Điều kiện xét tuyển Đại học là tổng điểm trung bình theo tổ hợp môn xét tuyển của 2 môn văn hóa năm lớp 12 đạt từ 12 điểm trở lên. Riêng điểm thi môn năng khiếu, Trường sẽ tổ chức xét các môn năng khiếu của thí sinh dựa trên kết quả của các trường có tổ chức thi năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An quy định.

Ngoài ra, trường được thực hiện cơ chế tuyển sinh đặc thù đối với trường đóng tại các tỉnh biên giới theo quy định của quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Điểm xét tuyển (ĐXT) và nguyên tắc xét tuyển: ĐXT = Tổng Mi(i chạy từ 1 đến 3)  + UT

Trong đó, Mi là điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn i. Môn thứ 1, 2, 3 căn cứ vào tổ hợp đăng ký xét tuyển tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển của thí sinh.

UT : Điểm ưu tiên được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành.

– Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

+ Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT.

– Đối với 3 môn văn hóa: Điều kiện xét tuyển Đại học là tổng điểm trung bình (ĐTB) theo tổ hợp 3 môn của 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; 1 học kỳ lớp 12 (nhân hệ số 2) đạt từ 108 điểm trở lên.

– Đối với xét tuyển các tổ hợp môn (2 môn văn hóa và 1 môn năng khiếu): Điều kiện xét tuyển Đại học là tổng điểm trung bình (ĐTB) theo tổ hợp môn xét tuyển của 2 môn văn hóa trong 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; 1 học kỳ lớp 12 (nhân hệ số 2) đạt từ 72 điểm trở lên. Riêng điểm thi môn năng khiếu, Trường sẽ tổ chức xét các môn năng khiếu của thí sinh dựa trên kết quả của các trường có tổ chức thi năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An quy định.

Ngoài ra, trường được thực hiện cơ chế tuyển sinh đặc thù đối với trường đóng tại các tỉnh biên giới theo quy định của quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Điểm xét tuyển (ĐXT)  và nguyên tắc xét tuyển: ĐXT = Tổng Mi (i chạy từ 1 đến 3)  + UT

Trong đó, Mi tính theo công thức sau:

Mi = (ĐTB môn i HK1 lớp 10 + ĐTB môn i HK2 lớp 10 + ĐTB môn i HK1 lớp 11 + ĐTB môn i HK2 lớp 11 + ĐTB môn i 1 học kỳ lớp 12 *2)

Môn thứ 1, 2, 3 căn cứ vào tổ hợp đăng ký xét tuyển tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển của thí sinh.

UT : Điểm ưu tiên được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành.

– Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

+ Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

Trong trường hợp phát sinh tình trạng số lượng thí sinh có điểm đăng ký xét tuyển bằng nhau lân cận phạm vi chỉ tiêu tuyển sinh (vượt chỉ tiêu được phép tuyển) của khối ngành/ngành, nhà trường sẽ xét trúng tuyển theo kết quả từ cao xuống thấp:

+ Đối với ngành Kiến trúc: Môn Vẽ mỹ thuật

+ Đối với ngành Ngôn Ngữ Anh: Môn Tiếng Anh

+ Các ngành còn lại: Ưu tiên 1: Môn Toán, Ưu tiên 2: Môn Ngữ văn

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo