Đại Học Khánh Hòa Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Trường Đại Học Khánh Hòa

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Khánh Hòa thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành và chỉ tiêu đào tạo như sau:

Mã Trường: UKH

Địa chỉ: Số 01. Nguyễn Chánh, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058 3525 840

Website: ukh.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Trường Đại Học Khánh Hòa

STT NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN CHỈ TIÊU

 

NGÀNH ĐẠO TẠO BẬC ĐẠI HỌC  
1 Sư phạm Toán học 7140209 Toán, Lý, Hóa;

Toán, Hóa, Sinh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Tiếng Anh

20
2 Sư phạm Vật lý 7140211 20
3 Hóa học (Hóa phân tích) 7440112 40
4 Sinh học ứng dụng 7420203 40
5 Sư phạm Ngữ Văn 7140217 Văn, Sử, Địa;

Văn, Sử, Tiếng Anh;

Văn, Địa, Tiếng Anh;

Toán, Văn, Tiếng Anh

20
6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 Toán, Văn, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Văn, Địa, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Tiếng Anh

240
7 Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) 7310630 60
8 Việt Nam học (Văn hoá Du lịch) 7310630A 60
9 Ngôn ngữ Anh 7220201 80
NGÀNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM BẬC CAO ĐẲNG
1 Giáo dục Tiểu học 51140202 Toán, Lý, Hóa;

Toán, Hóa, Sinh;

Văn, Sử, Địa;

Toán, Văn, Tiếng Anh

45
2 Sư phạm Toán học (Toán – Tin học) 51140209 Toán, Lý, Hóa;

Toán, Hóa, Sinh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Tiếng Anh

20
3 Sư phạm Hóa học (Hoá học – Sinh học) 51140212 20
4 Sư phạm Sinh học (Sinh học – Hóa học) 51140213 20
6 Sư phạm Tiếng Anh 51140231 Toán, Văn, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Văn, Địa, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Tiếng Anh

20
7 Sư phạm Mỹ thuật (Mỹ thuật – Giáo dục Công dân) 51140222 Văn, Sử, Địa;

Văn, Sử, Tiếng Anh;

Văn, Địa, Tiếng Anh;

Toán, Văn, Tiếng Anh

II. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh của Trường Đại Học Khánh Hòa 

Trường tuyển sinh với những thí sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

– Các ngành Sư phạm bậc Đại học tuyển sinh cả nước (mỗi ngành tuyển 05 chỉ tiêu ngoài tỉnh Khánh Hòa).

– Các ngành Sư phạm bậc Cao đẳng chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại tỉnh Khánh Hòa.

– Các ngành ngoài Sư phạm tuyển sinh trong cả nước

III. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại Học Khánh Hòa

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bậc Đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bậc Cao đẳng không quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào;
– Điều kiện xét tuyển:
+ Có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6 của quy chế tuyển sinh;
+ Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông và có điểm các môn thi của tổ hợp môn xét tuyển trong kỳ thi THPT quốc gia;
+ Không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống;
+ Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Đại học: tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
+ Xét tuyển học bạ: Trường thông báo chi tiết trước mỗi đợt xét tuyển bổ sung.

Điểm Chuẩn Đại Học Khánh Hòa 2019
Nguyện Vọng 2 Đại Học Khánh Hòa
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Đại Học Khánh Hòa

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo