Đại Học Hạ Long Tuyển Sinh 2018

Mã Trường: HLU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

(Hệ đại học chính quy)

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Hạ Long năm 2018, Theo đó trường thông báo tuyển sinh với các chuyên ngành sau.

Đại Học Hạ Long

Địa chỉ: 258, Bạch Đằng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Điện Thoại: 033.3850304

Website: daihochalong.edu.vn

Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp

môn xét tuyển

Mã ngành
I. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (4 năm) 800    
– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 180 A00, A01, D01, D90 7810103
– Quản trị khách sạn 150 A00, A01, D01, D90 7810201
– Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính) 50 A00, A01, D01, D90 7480101
– Quản lý văn hóa 50 C00, D01, D15, D78 7229042
– Ngôn ngữ Anh 90 A01, D01, D10, D78 7220201
– Ngôn ngữ Trung Quốc 50 D01, D04, D10, D78 7220204
– Ngôn ngữ Nhật 50 D01, D06, D10, D78 7220209
– Nuôi trồng thủy sản 30 A00, A01, B00, D10 7620301
– Quản lý tài nguyên và môi trường 70 A00, A01, B00, D10 7850101
– Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 80 A00, A01, D01, D90 7810202
II. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 830    
1. Hệ sư phạm (3 năm): 180    
– Giáo dục Mầm non 100 M00 51140201
– Giáo dục Tiểu học 80 C00, D01, D10 51140202
2. Hệ ngoài sư phạm (2 năm): 650    
– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 150 A00, A01, D01 6810101
– Quản trị khách sạn 150 A00, A01, D01 6810201
– Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 120 A00, A01, D01 6810205
– Tin học ứng dụng 30 A00, A01, D01 6480206
– Hướng dẫn du lịch 100 C00, D01, D15 6220103
– Công tác xã hội 30 C00, D01, D15 6760101
– Tiếng Anh 50 A01, D01, D10 6220206
– Hội họa 20 H00 6210103
– Thanh nhạc 20 N00 6210225
III. HỆ TRUNG CẤP 200    
– Nghệ thuật biểu diễn kịch múa (6 năm) 20 Múa; Thẩm âm – Tiết tấu 42210224
– Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây (6 năm) 20 Thẩm âm – Tiết tấu 42210205
– Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (6 năm) 20 Thẩm âm – Tiết tấu 42210210
– Thanh nhạc (4 năm) 20 Hát; Thẩm âm – Tiết tấu 42210203
– Hội họa (4 năm) 20 Hình họa 42210101
– Sư phạm Mầm non (2 năm)

Vùng tuyển sinh:

– Hệ đại học: Tuyển sinh trong toàn quốc

– Hệ cao đẳng, trung cấp:

+ Ngành đào tạo sư phạm: Tuyển sinh đối tượng có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh.

+ Ngành đào tạo ngoài sư phạm: trường đại học Hạ Long tuyển sinh trong toàn quốc.

* Phương thức tuyển sinh:

– Hệ đại học: Xét tuyển kết quả kỳ thi thpt quốc gia 2018

– Hệ cao đẳng: Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc xét tuyển học bạ THPT.

Riêng các khối H00, M00, N00 kết hợp xét học bạ THPT và thi năng khiếu.

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo