Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với những thông tin và nội dung như sau:

Mã Trường: DVX

Địa chỉ: Số 103, Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, tx Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383956561

Website: vxut.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1 Các ngành đào tạo đại học
1.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 60 A01 D01 D78 D90
1.2 Quản trị kinh doanh 7340101 100 A00 A01 D01 D90
1.3 Tài chính – Ngân hàng 7340201 100 A00 A01 D01 D90
1.4 Kế toán 7340301 100 A00 A01 D01 D90
1.5 Công nghệ sinh học 7420201 100 A00 A02 B00 D90
1.6 Công nghệ thông tin 7480201 60 A00 A01 A16 D90
1.7 Kỹ thuật xây dựng 7580201 60 A00 A01 C01 D07
1.8 Quản trị khách sạn 7810201 100 A00 A04 D01 D96
Tổng: 680

II. Đối tượng tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

Đối tượng tuyển sinh là những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

III. Phạm vi tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tuyển sinh trong cả nước

IV. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi THPT quốc gia

Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển:

– Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông;

– Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

– Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp; xét nhiều đợt cho đến hết chỉ tiêu của từng ngành;

– Các điều kiện khác thực hiện theo  Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các điều kiện xét tuyển/thi tuyển:

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

– Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

– Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp; xét nhiều đợt cho đến hết chỉ tiêu của từng ngành;

– Các điều kiện khác thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Chính sách ưu tiên của Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

Thực hiện đúng theo quy chế Tuyển sinh Đại học – Cao Đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Không thu lệ phí xét tuyển

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: Thu theo tín chỉ. Mức thu: 400.000đ / 1 tín chỉ

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân 2019
Nguyện Vọng 2 Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo