Đại Học Bạc Liêu Tuyển Sinh 2019

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Trường Đại Học Bạc Liêu

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Bạc Liêu thông báo tuyển sinh hệ Đạ học chính quy với các thông tin như sau:

Mã Trường: DBL

Địa chỉ: 178, đường Võ Thị Sáu, phường 8, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0781.3821107

Website: blu.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Trường Đại Học Bạc Liêu

Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Môn xét tuyển (chọn 1 trong các tổ hạp môn ) Phưong thức xét tuyển Chì tiêu
Quàn trị kinh doanh 7340101 A00 Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT 50
A01 Toán, Lý, T.Anh
A02 Toán, Lý, Sinh
D01 Văn, Toán, T.Anh
AOO Toán, Lý, Hóa Từ kết quá thi THPT Quốc gia
A01 Toán, Lý, T.Anh
A16 Toán, KHTN, Văn
D90 Toán, KHTN, T.Anh
Kế toán   A00 Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT  
  A01 Toán, Lý, T.Anh  
  A02 Toán, Lý, Sinh  
7340301 DOI Văn, Toán, T.Anh 80
AOO Toán, Lý, Hóa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
  A01 Toán, Lý, T.Anh  
  A16 Toán, KHTN, Văn  
  D90 Toán, KHTN, T.Anh  
Tài chính – Ngân hàng   AOO Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT  
  A01 Toán, Lý, T.Anh  
  A02 Toán, Lý, Sinh
7340201 DOI Văn, Toán, T.Anh 50
AOO Toán, Lý, Hóa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
  A01 Toán, Lý, T.Anh  
  A16 Toán, KHTN, Văn  
  D90 Toán, KHTN, T.Anh  
Công nghệ thông tin   AOO Toán, Lý, Hỏa Từ học bạ THPT  
7480201 A01 Toán, Lý, T.Anh 80
A02 Toán, Lý, Sinh
  D07 Toán, Hóa, T.Anh  
  A00 Toán, Lý, Hỏa Từ kết quả thi THPT Quốc gia  
  A01 Toán, Lý, T.Anh  
  A16 Toán, KHTN, Văn  
  D90 Toán, KHTN, T.Anh  
Nuôi trồng thủy sản   AOO Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT 80
  A01 Toán, Lý, T.Anh
  BOO Toán, Hóa, Sinh
7620301 D07 Toán, Hóa, T.Anh
AOO Toán, Lý, Hóa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
  BOO Toán, Hóa, Sinh
  A16 Toán, KTỈTN, Văn
  D90 Toán, KHTN, T.Anh
Bảo vệ thực vật   AOO Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT 50
  A01 Toán, Lý, T.Anh
  BOO Toán, Hóa, Sinh
7620112 D07 Toán, Hóa, T.Anh
AOO Toán, Lý, Hóa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
  BOO Toán, Hóa, Sinh
  A16 Toán, KHTN, Văn
  D90 Toán, KHTN, T.Anh
Chăn nuôi 7620105 A00 Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT 50
A01 Toán, Lý, T.Anh
BOO Toán, Hỏa, Sinh
D07 Toán, Hóa, T.Anh
AOO Toán, Lý, Hỏa Từ kết quả thiTHPT quốc gia
BOO Toán, Hóa, Sinh
A16 Toán, KHTN, Văn
D90 Toán, KHTN, T.Anh
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 7220101 coo Văn, Sử, Địa Từ học bạ THPT 50
DOI Văn, Toán, T.Anh
A07 Toán, Sừ, Địa
C03 Văn, Toán, Sử
coo Văn, Sử, Địa Từ học bạ THPT
DOI Văn, Toán, T.Anh
C15 Văn, Toán, KHXH
D78 Văn, KHXH, T.Anh
    D01 Văn, Toán, T.Anh Từ học bạ THPT 60
    D09 Toán, Sử, T.Anh
    D14 Văn, Sử, T.Anh
Ngôn ngừ Anh 7220201 D15 Văn, Dịa, T.Anh
    D01 Văn, Toán, T.Anh Từ kết quà thi THPT Quốc gia
    D09 Toán, Sử, T.Anh
    D78 Văn, KHXH, T.Anh
    A00 Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT 50
    A01 Toán, Lý, T.Anh
    B00 Toán, Hóa, Sinh
Khoa học môi trường 7440301 D07 Toán, Hóa, T.Anh
A00 Toán, Lý, Hóa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
    B00 Toán, I lóa, Sinh
  A16 Toán, KHTN, Văn
    D90 Toán, KHTN, T.Anh  
Ngành đào tạo Mã ngành Tồ họp môn/Bài thi Môn/Bài thi Phương thức xét tuyển Chi tiêu
Giáo dục Tiểu học   coo Văn, Sử, Địa Từ học bạ THPT 80
  D01 Văn, Toán, T.Anh
  A07 Toán, Sử, Địa
51140202 C03 Văn, Toán, Sử
coo Văn, Sử, Địa Từ kết quả thi THPT Quốc gia
  D01 Toán, Văn, T.Anh
  C15 Văn, Toán, KHXH
  D78 Văn, K.HXH, T.Anh  
      Văn, Toán, Từ học bạ THPTkết họp thi tuyển môn năng khiếu 100
Giáo dục Mầm non 51140201 M00 Năng khiếu: Đọc, Kể chuyện và Hát. Từ kết quà thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyển môn năng khiếu
Giáo dục Thể chất 51140206 T00 Toán, Sinh, Năng khiếu: Bât xa tại chỗ, Chạy 1 OOm và Đứng dẻo gập thân. Từ học bạ THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu 40
Từ kết quả thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyền môn năng khiếu
Sư phạm Âm nhạc 51140206 N00 Văn, Năng khiếu Đàn, Năng khiếu Hát. Từ học bạ THPTkết hợp thi tuyển môn năng khiếu 40
Từ kết quà thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyền môn năng khiêu
Tổng chỉ ticu các ngành cao dẳng sư phạm 260
Ngành đào tạo Mã ngành Tổ họp môn/Bài thi Môn/Bài thi Phưong thức xét tuyền Chỉ tiêu
Dịch vụ thú y 51640201 A00 Toán, Lý, Hóa Từ học bạ THPT  
A01 Toán, Lý, T.Anh  
B00 Toán, Hóa, Sinh  
D07 Toán, Hóa, T.Anh 40
A00 Toán, Lý, Hóa Từ kết quà thi THPT Quốc gia  
B00 Toán, Hóa, Sinh »
A16 Toán, KHTN, Văn  
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 51220113 coo Văn, Sử, Địa Từ học bạ THPT  
DOI Văn, Toán, T.Anh  
coo Văn, Sử, Địa Từ kết quả Thi THPT quốc gia 40
DOI Toán, Văn, T.Anh  
C15 Văn, Toán, K.HXH  
D78 Văn, K.HXH, T.Anh  
Tổng chỉ tiêu 80

II. Đối tượng tuyển sinh của Trường Đại Học Bạc Liêu

Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, Trung cấp chuyên nghiệp , trung học nghề, trung cấp nghề;

Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa Trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Người đã tốt nghiệp trung học các năm trước chỉ đăng ký các môn thi phục vụ cho  tuyển sinh Đại học, cao đẳng tại các hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia (nếu xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc Gia).

III. Phạm vi tuyển sinh của Trường Đại Học Bạc Liêu

Trường đại học Bạc Liêu tuyển sinh toàn quốc. Nhà trường gửi tới sinh viên và quý phụ huynh những thông tin tuyển sinh như sau:

IV. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại Học Bạc Liêu

Trường thực hiện tuyển sinh theo 3 phương thức:

– Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia

– Xét tuyển từ kết quả học tập của bậc Trung học phổ thông;

– Kết hợp xét tuyển điểm thi THPT quốc gia hoặc kết quả điểm học bạ với thi môn năng khiếu ( đối với ngành giáo dục Mầm Non và giáo dục Thể chất).

Điều kiện nộp hồ sơ:

– Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông;

– Có đầy đủ hồ sơ theo quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

– Đối với ngành Giáo dục Mầm Non, Giáo dục thể chất thí sinh cần phải đáp ứng yêu cầu về điểm thi năng khiếu và yêu cầu về ngoại hình.

Chính sách ưu tiên: Tổ chức tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển. Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điểm Chuẩn Đại Học Bạc Liêu 2019
Nguyện Vọng 2 Đại Học Bạc Liêu
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Đại Học Bạc Liêu

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo