Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng

Thông Tin Tuyển Sinh

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng

Mã trường: CDD0225

Địa chỉ: Số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, QTân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3811 0521

Email: tuyensinh@LTTC.edu.vn

Website: www.LTTC.edu.vn

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng thông báo tuyển sinh và đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp với những nội dung như sau:

I. Ngành nghề và đối tượng tuyển sinh

stt Ngành đào tạ o Mà ngành Chỉ tỉèu
Khoa Công nghệ cơ khí
1 Cơ khi chẽ tạ o 5520117 30
2 Công nghệ kỷ thuậ t cơ khí 6510201 30
Khoa Cóng nghệ Điệ n, Điệ n tử
3 Cơ điệ n tử 6510304 30
4 Công nghệ kỷ thuậ t điệ n, điệ n tử 6510303 30
5 Điệ n công nghiệ p 6520227 30
Khoa Công nghệ Độ ng lực
6 Công nghệ ô tô 6510216 30
Khoa Công nghệ May – Thời trang
7 Công nghệ may 6540204 30
Khoa Cóng nghệ Nhiệ t – Lạ nh
8 Công nghệ kỷ thuậ t nhiệ t 6510211 30
Khoa Cóng nghệ Thòng tin
9 Lậ p trinh máv tinh 6480207 30
10 Quả n trị mạ ng máy tính 6480209 30
Khoa Kinh tế
11 Kẽ toán doanh nghiệ p 6340302 30
12 Quả n trị doanh nghiệ p vừa và nhỏ 6340417 30
1.2. Ngành dào tạo vả chi tiêu
stt Ngành dào tao Mã ngành Chi tiêu
Khoa Công nghệ cơ khi
1 Bao trì hệ thống thiết bị công nghiệp 6520155 95
2 Cắt gọt kim loại 6520121 90
3 Còng nghệ chê tạo máv 6510212 110
stt Ngành đào tạo Mâ ngành Chi tiêu
4 Còng nghệ kỳ thuật ca khi 6510201 180
Khoa Công nghệ Dlẻn. Diên tứ
5 Cơ điện tư 6510304 135
6 Còng nghệ kỳ thuật diện, điện tư 6510303 130
7 Kỳ thuật mạng ngoại vi và thiêt bị đâu cuỏi 6520217 90
8 Còng nghệ kỳ thuật đicu khiên và tự động hóa 6510305 95
9 Điện công nghiệp 6520227 150
10 Điên tử công nghicp 6520225 130
Khoa Công nghệ Dộng lực
11 Còng nghệ ò tỏ 6510216 400
Khoa Công nghệ May – Thời trang
12 May thời trang 6540205 120
13 Công nghệ may Veston 6540207 65
14 Còng nghệ may 6540204 120
Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh
15 Lấp đật thiết bị lạnh 6520114 90
16 Công nghệ kỳ thuật nhiệt 6510211 120
17 Kỳ thuật máy lạnh vả đicu hoả không khi 6520205 75
18 Vân hành, sữa chừa thiết bi lanh 6520255 75
Khoa Còng nghệ Thông tin
19 An ninh mạng 6480216 70
20 Công nghệ kỳ thuật máy tinh 6480105 90
21 Lập trinh máy tinh 6480207 80
22 Ọuan trị mạng máv tinh 6480209 120
23 Thiết kè trang Web 6480214 70
24 Tin học ứng dung 6480205 60
25 Thiết kế đổ họa 6210402 60
26 Thương mại diện tư 6340122 60
Khoa Khoa học cơ ban
27 Tiếng Anh 6220206 200
Khoa Kinh tế
28 Kê toán doanh nghiệp 6340302 130
29 Ọuan trị doanh nghiệp vừa và nho 6340417 130
30 Tài chinh doanh nghiệp 6340201 130
Logistic 6340113
Khoa xâv dưng
31 KỲ thuât xây dưng 6580201 30

Trường tuyển sinh hệ cao đẳng đối với những thí sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc đã trải qua kỳ thi THPT quốc gia.

Đối với hệ Trung cấp yêu cầu tốt nghiệp THPT, THCS hoặc tương đương.

II. Phạm vi tuyển sinh

Trường xét tuyển tất cả các thí sinh trên cả nước

III. Phương thức tuyển sinh

1.Hệ Cao đẳng

Xét tuyển điểm thi THPT quốc gia hoặc học bạ THPT xét 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển. Xét từ cao xuống thấp có cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực cho đến khi hết chỉ tiêu.

2.Hệ Trung cấp.

Với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Xét điểm trung bình cả năm lớp12. Thí sinh tốt nghiệp THCS: Xét tuyển điểm trung bình cả năm lớp 9 học bạ THCS ( xét tuyển từ cao xuống thấp sau khi công điểm ưu tiên cho tới khi đủ chỉ tiêu)

IV. Hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển ( theo mẫu của nhà trường).
 • Bản sao bằng tốt nghiệpTHCS, THPT (công chứng trong vòng 06 tháng) hoặc giấy CNTN
 • Bản sao học bạ THCS, THPT (công chứng trong vòng 06 tháng)
 • Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)
 • 01 phong bì có dán tem và ghi sẵn họ tên, địa chỉ liên hệ của thí sinh.

Thời gian tuyển sinh: theo quy địn của Bộ giáo dục và đào tạo

Hình thức nộp hồ sơ:

  • Sử dụng hình thức đăng ký trực tuyến
  • Nộp trực tiếp tại trường .
  • Chuyển qua đường bưu điện theo hình thức phát nhanh về trường.

Mọi ý kiến quý phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ Phòng đào tạo – Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng.

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo