Khoa Ngoại Ngữ (ĐH Thái Nguyên) Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các chuyên ngành và chỉ tiêu như sau:

Mã Trường: DTF

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.

Điện Thoại: 0280 3648 489

Website: sfl.tnu.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1 Các ngành đào tạo đại học
1.1 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 35 10 A01 N1 D01 N1 D15 N1 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh
1.2 Sư phạm Tiếng Nga 7140232 10 5 A01 N1 D01 N1 D02 N2 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm song ngữ Nga-Anh
1.3 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 25 5 A01 N1 D01 N1 D04 N4 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Trung Quốc
1.4 Ngôn ngữ Anh 7220201 195 80 A01 N1 D01 N1 D15 N1 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh; Song ngữ Anh-Hàn; Song ngữ Nga-Anh
1.5 Ngôn ngữ Nga 7220202 15 5 A01 N1 D01 N1 D02 N2 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Nga
1.6 Ngôn ngữ Pháp 7220203 10 5 A01 N1 D01 N1 D03 N3 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Song ngữ Pháp-Anh; Tiếng Pháp du lịch
1.7 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 200 80 A01 N1 D01 N1 D04 N4 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc; Song ngữ Trung-Anh; Song ngữ Trung-Hàn
2 Các ngành đào tạo cao đẳng
2.1 Sư phạm Tiếng Anh 51140231 15 5 A01 N1 D01 N1 D15 N1 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Anh
Tổng: 505 195

II. Phạm vi và đối tượng tuyển sinh của Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên

Khoa ngoại ngữ – Đại Học Thái Nguyên tổ chức tuyển sinh trên cả nước.

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

III. Phương thức tuyển sinh của Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên

Khoa Ngoại ngữ xét tuyển theo 2 phương thức, cụ thể:

– Xét tuyển dựa trên kết quả  Kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo tổ chức. Hình thức này được áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành (dành khoảng 70% so với chỉ tiêu).

– Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện ở cấp học trung học phổ thông. Hình thức này cũng được áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành (dành khoảng 30% so với chỉ tiêu).

Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia:

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ghi chú: Điểm môn thi chính (môn Ngoại ngữ) nhận hệ số 2.

Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12:

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của kết quả học tập Trung học phổ thông (điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6.0 với  trình độ đại học).

Lệ phí xét tuyển, thi tuyển:Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm Chuẩn Khoa Ngoại Ngữ (Đại Học Thái Nguyên) 2019
Nguyện Vọng 2 Khoa Ngoại Ngữ (Đại Học Thái Nguyên)
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Khoa Ngoại Ngữ (Đại Học Thái Nguyên)

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo