Du Học & Lao Động

2

Trường

Chương trình đào tạo lao động-du học được thực hiện thông qua việc liên kết đào tạo tuyển sinh giữa các trường trong nước và các trường quốc tế, thông qua đó học sinh sẽ được tạo điều kiện học tập hệ vừa học vừa làm.