Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng và Đại học chính quy với các chuyên ngành sau

Mã Trường: QSX

Địa chỉ: số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1.

Điện thoại: 08-38293828-112

Website: hcmussh.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM

Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu dự kiến Ghi chú
Văn học 7229030 – NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý 120
– NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh
– NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh
Ngôn ngữ học 7229020 – NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý 80
– NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh
– NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh
Báo chí 7320101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 130 Hệ Chất lượng cao

 

– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Lịch sử 7229010 – Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý 115
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, LỊCH SỬ, tiếng Anh
Nhân học 7310302 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 60
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Triết học 7229001 – Toán, Vật lý, tiếng Anh 85
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Địa lý học 7310501 – Toán, Vật lý, tiếng Anh 105
– Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÝ
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, ĐỊA LÝ, tiếng Anh
Xã hội học 7310301 – Toán, Vật lý, Hóa học 145
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Thông tin – Thư viện 7320201 – Toán, Vật lý, tiếng Anh 95
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Đông phương học 7310608 -Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 140
-Ngữ văn, Toán, tiếng Trung
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Giáo dục học 7140101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 115
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Toán, Vật lý
– Toán, Sinh vật, Hóa học
Lưu trữ học 7320303 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 80
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Văn hóa học 7229040 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 70
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Công tác xã hội 7760101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 80
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Tâm lý học 7310401 – Toán, Hóa học, Sinh học 100
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Đô thị học 7580112 – Toán, Vật lý, Hóa học 80
– Toán, Vật lý, Tiếng Anh
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Du lịch 7810101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 120
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Nhật Bản học 7310613 – Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 120 Hệ Chất lượng cao

 

– Ngữ văn, Toán, TIẾNG NHẬT
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Hàn Quốc học 7310614 – Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 120
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh 7220201 – Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 270 Hệ Chất lượng cao
Ngôn ngữ Nga 7220202 – Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 65
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG NGA
Ngôn ngữ Pháp 7220203 – Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 85
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 – Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 130
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG
Ngôn ngữ Đức 7220205 – Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 80
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC
Quan hệ Quốc tế 7310206 – Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 160

 

Hệ Chất lượng cao
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Ngôn ngữ Tây Ban Nha 7220206 – Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 50
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC
Ngôn ngữ Italia 7220208 – Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 50
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC

II. Đối tượng tuyển sinh của Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.

 Trường đại họa khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM thông báo tuyển sinh trên cả nước

III. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM

-Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

-Xét tuyển theo phương thức thi trung học phổ thông quốc gia từ 60-65%

-Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực SAT là 15 -20% cho tất cả các ngành.

-Ưu tiên xét tuyển theo, tuyển thẳng theo qui định của bộ Giáo dục và Đào tạo (tối đa 5%) và của trường (tối đa 15%)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có điểm trung bình tổng cộng 3 năm (lớp 10,11 và 12) đạt từ 6.5 trở lên.

– Đảm bảo về quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM 2019
Nguyện Vọng 2 Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo