Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên Tuyển Sinh 2018

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Đại Học Chính Quy

Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng và đại học chính quy với các chuyên ngành sau.

Mã Trường: DTC

Địa chỉ: Đường Z115 – xã Quyết Thắng – TP. Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3901828

Website: ictu.edu.vn

I. Ngành tuyển sinh của Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên

Ngành học  

Mã ngành

 

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

(mã tổ hợp môn)

Chỉ tiêu 2017
Theo

điểm thi THPTQG

Theo

học bạ

THPT

Các ngành đào tạo đại học: 750 750
Nhóm ngành II
Thiết kế đồ họa 52210403 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);

Toán, Tiếng Anh, Địa lí (D10)

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí (D15)

20 20
Nhóm ngành III
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành: Tin học kinh tế, Tin học kế toán, Tin học ngân hàng) 52340405 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

30 30
Quản trị văn phòng (Chuyên ngành: Quản trị văn phòng; Văn thư- lưu trữ)

 

52340406 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

65 65
Thương mại điện tử 52340199 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

30 30
Nhóm ngành V
Công nghệ thông tin 52480201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02)

130 130
Khoa học máy tính 52480101 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02)

25 25
Truyền thông và mạng máy tính 52480102 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02)

30 30
Kỹ thuật phần mềm 52480103 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02)

75 75
Hệ thống thông tin 52480104 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02)

25 25
An toàn thông tin 52480299 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02)

30 30
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện, điện tử ô tô) 52510301 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)

50 500
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành: Tự động hóa, Kỹ thuật điện công nghiệp) 52510303 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)

50 50
Công nghệ kỹ thuật máy tính 52510304 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)

30 30
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Điện tử ứng dụng; Hệ thống viễn thông; Công nghệ và thiết bị di động; Vi cơ điện tử; Quản trị kinh doanh viễn thông; Kinh tế viễn thông) 52510302 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)

75 75
Kỹ thuật Y sinh 52520212 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07);

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

30 30
Nhóm ngành VII
Truyền thông đa phương tiện 52320104 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01);

Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02)

30 30
Công nghệ Truyền thông 52320106 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);

Toán, Tiếng Anh, Địa lí (D10);

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí (D15)

25 25

II. Phạm vi và đối tượng tuyển sinh của Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên 

Trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông – Đại Học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh trong cả nước.

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở nên

III. Phương thức tuyển sinh của Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên

– Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia.

– Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 Trung học phổ thông.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển

* Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia:

– Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

– Thí sinh phải có kết quả thi 3 môn đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo công bố (thí sinh lựa chọn 3 môn có điểm cao nhất nằm trong số 4 tổ hợp môn quy định xét tuyển cho từng ngành đào tạo để đăng ký xét tuyển).

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 bài thi/môn thi THPT Quốc gia (3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)] + Điểm ưu tiên.

– Trường hợp thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh, nếu thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành có sử dụng môn Tiếng Anh là 1 trong 3 môn xét tuyển, khi đó điểm môn Tiếng Anh được tính là 10 điểm (điểm tối đa).

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ với kết quả thi (tổng điểm 3 bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển) thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ sung kiến thức một học kỳ trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Nhà trường quy định.

*  Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12:

– Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

– Tổng điểm tổng kết cuối năm của 3 môn học năm lớp 12 không thấp hơn 18,0 (thí sinh lựa chọn 3 môn có điểm cao nhất nằm trong số 4 tổ hợp môn quy định xét tuyển cho từng ngành đào tạo để đăng ký xét tuyển).

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm tổng kết cuối năm của 3 môn học năm lớp 12 (3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)] + Điểm ưu tiên.

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên 2019
Nguyện Vọng 2 Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên
Thủ Tục Hồ Sơ Xét Tuyển Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo