Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 Tuyển Sinh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ I

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

(Hệ cao đẳng chính quy)

 

Mã Trường: CXH

Địa chỉ: Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại: 04 6265 2629

Website: www.ctc1.edu.vn

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 là một trong những trường đi đầu trong lĩnh vực đào tạo nhân lực ngành xây dựng. hiện nay trường đang mở rộng phát triển đào tạo đáp ứng kịp thời trong lao động xây dựng.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh Trường thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy các ngành như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Ten trường Ngành học Chì tiêu Văn hảng tốt nghiệp Hình thức tuyển sinh
TRƯỜNG CAO ĐÁNG XÂY DỤNG SÓ 1 Ký hiệu trường: CDT0129 Địa chi: Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội Đ I : 0981004537.0981004538.0981004515 Website: www.ctctl.cdu.vn 1650
I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 750
1. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dụng (6 chuyên ngành) kỹ sư thực hành
1.1. Xây dựng dân dụng và còng nghiệp
1.2. Cấp thoát nước
1.3. Kỳ thuật trắc địa công trinh
1.4. Thi công nội thất công trình
1.5. Công nghệ thi công vật liệu xây dựng mới Xét
1.6. Bào tri, sứa chừa công trinh xây dựng tuyển
2. Công nghệ kỳ thuật kiển trúc (5 chuyên ngành) kỹ sư thực hành học bạ
2.1. Kicn trúc
2.2. Thiết kc và thi công cành quan, hoa vicn
2.3. Công nghệ thông tin ứng dụng trong xảy dựng
2.4. Thiết kế nội thất công trình
2.5. Triển khai bản võ kỳ thuật song ngừ (chương trình tiên tiến)
3. Ọuàn lý xây dựng (5 chuyên ngành) kỹ sư thực hành
3.1. Kinh tế xảy dựng
3.2. Quàn lý Xảy dựng công trinh nòng thôn
3.3. Quàn lý dụ án xây dựng
3.4. Định giá công trinh xây dựng
3.5. Quán lý khu chung cư
4. Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (3 chuyên ngành) KỸ SƯ THỰC HÀNH
4.1. Vật liệu và cẩu kiện xảy dựng
4.2. Công nghệ chế tạo vật liệu xáy dựng
4.3. Còng nghệ chổng thẩm công trinh xây dựng
5. Công nghệ kỷ thuật xây dựng (3 chuyên ngành) KỸ SƯ THỰC HÀNH Xét tuyên
5.1. Kỳ thuật hạ tầng đỏ thị học bạ
5.2. Xây dựng cõng trinh hụ tầng nòng thôn
5.3. Thict kc vá (hi công đưimg đò thi
6. Cóng nghệ kỳ thuật tài nguyên nước
6.1. Thi công diện nước công trình xây dựng
7. Kc toán (3 chuyên ngành) CỬ NHẢN
7.1. Kế toán tông hợp
7.2. Kẻ toán xây dựng HÀNH
7.3. Kc toán lao dộng, tiền lương
8. Quãn trị kinh doanh (4 chuyên ngành) Cử nhân thực hành
8.1. Quàn trị kinh doanh tồng hợp
8.2. Quàn trị doanh nghiệp xây dựng
8.3. Quán trị nghiệp vụ bán hàng
8.4. Quàn trị kinh doanh nhà hàng và khách sạn
9. Tài chính – Ngân hàng (2 chuyên ngành) Cử nhân thực hành
9.1. Ngân hàng thương mại
9.2. Tài chinh doanh nghiệp
II. HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP 50 Kĩ sư thực hành
1 .Công nghệ ký Ihuật công trình xây dựng
(2 chuyên ngành )
1.1.    Xây dựng dân dụng và cồng nghiệp
1.2.    Cấp thoát nước
2. Kế toán Cử nhân thực hành
2.1. Ke toán tổng hợp
III. HỆ TRUNG CẤP 650 BẲNG TRUNG CẤP CHÍNH QUY Xét tuyêển học bạ
1. Xây dựng dân dụng và công nghiệp
2. Cấp thoát nước
3. Kc toán doanh nghiệp
4. Kc toán xây dựng
5. Ne – Hoàn thiện
6. Bê tông
7. Cốt thép – Hàn
8. Cốp pha – Giàn giáo
9. Tin văn phòng
10. Công nghệ kỳ thuật nội thất và diện nước công trình
11. Quan lý tòa nhà
12. Thương mại diện tứ
13. Nghiệp vụ bán hàng
IV. HỆ SƠ CẤP NGHỀ 200 CHỦNG CHÌ Xét tuycn
1. Nề – Hoàn thiện
2. Cốt thép – Hàn
3. Cấp thoát nước
4. Cốp pha – Giàn giáo

2. Đối tượng tuyển sinh Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

3. Thời gian tuyển sinh Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Từ ngày 02/1-31/12 tuyển sinh liên tục trong năm

4. Liên kết đào tạo Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Sau khi ra trường, nhà trường sẽ tạo điều kiện để sinh viên tốt nghiệp học liên thông lên đại học các trường: đại học giao thông, đại học xây dựng, học viện tài chính, đại học công nghệ giao thông vận tải,….

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

– Phiếu đăng ký xét tuyển trường cao đẳng xây dựng số 1

– Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp

– Bản sao công chứng học bạ

– Bản sao các giấy tờ ưu tiên

– Lệ phí xét tuyển 30.000 Vnđ

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:

Phòng tuyển sinh – Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số I

Địa chỉ: Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại: 04 6265 2629

 

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo