Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Tuyển Sinh 2018

Mã Trường: TGC
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018
(Hệ đại học chính quy)
 
hoc vien bao chi tuyen truyen tuyen sinh
 
Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền năm 2018, Theo đó trường thông báo tuyển sinh với các chuyên ngành sau
HọcViện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Địa chỉ: Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 Điện thoại: 04. 37546963 chọn 307, 306
 - Fax: 04. 37548949;
Website: www.ajc.edu.vn
 
 
 Ngành đào tạo

TT

Ngành học

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (HBT)

1800

1

Báo chí, chuyên ngành Báo in

602

50

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (R15)

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh (R05)

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên (R06)

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội (R16)

2

Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh

604

50

3

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình

605

50

4

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử

607

50

5

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao

608

40

6

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao

609

40

7

Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

603

40

– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán (R07)

– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh (R08)

– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học tự nhiên (R09)

– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học xã hội (R17)

8

Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

606

40

– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán (R11)

– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh (R12)

– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học tự nhiên (R13)

– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học xã hội (R18)

9

Truyền thông đại chúng

7320105

50

Nhóm 2:

– Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (C15)

– Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (A16)

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

10

Truyền thông đa phương tiện

7320104

50

11

Triết học

7229001

40

12

Chủ nghĩa xã hội khoa học

729008

40

13

Kinh tế chính trị

7310102

40

14

Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

527

50

15

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

528

40

16

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

529

50

17

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

7310202

50

18 Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa

530

50

19 Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

531

50

20

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

532

50

21

Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

40

22

Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

535

50

23

Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

536

40

24

Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

538

50

25

Xuất bản

7320401

100

26

Xã hội học

7310301

50

27

Công tác xã hội 7760101

50

28

Quản lý công

7340403

50

29

Quản lý nhà nước

7310205

50

30

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

7229010

40

Nhóm 3:

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý (C00)

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán (C03)

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh (D14)

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân (C19)

31

Truyền thông quốc tế

7320107

50

32

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

610

50

33

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

611

50

Nhóm 4:

TIẾNGANH, Ngữ văn, Toán (D01)

TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72)

TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78)

34

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

614

40

35

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

615

50

36

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

616

40

37

Quảng cáo

7320110

40

38

Ngôn ngữ Anh

7220201

40

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phạm vi: Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh
Học viện xét tuyển theo 4 nhóm ngành/ngành
– Nhóm 1: Ngành Báo chí;
– Nhóm 2 gồm các ngành: Triết học, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội;
– Nhóm 3: Ngành Lịch sử;
– Nhóm 4 gồm các ngành: Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.
Trong từng nhóm ngành, Học viện Báo Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Chí và Tuyên Truyền quy định môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển dựa trên kết quả thi thpt quốc gia 2018. Riêng nhóm 1 (ngành Báo chí) tổ chức thi bổ sung môn: Năng khiếu báo chí.
Học viện sử dụng kết quả miễn thi THPT quốc gia bài thi môn Tiếng Anh để tuyển sinh.
Chính sách ưu tiên: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
– Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Lệ phí thi tuyển ngành Báo chí: 300.000đ/hồ sơ.
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 214.500/tín chỉ đến 364.300/tín chỉ đối với chương trình đại trà; 695.500/tín chỉ đến 732.300/tín chỉ đối với chương trình chất lượng cao.

 

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo