Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2018

Mã Trường: DHF
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018
(Hệ đại học chính quy)
 
 
truong dai hoc ngoai ngu hue tuyen sinh
 
Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2018, Theo đó trường thông báo tuyển sinh với các chuyên ngành sau.
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế
Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Tây, Thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3830 678
Website: hucfl.edu.vn

                                                                    Ký hiệu trường: DHF

TT Tên trường, Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

(Mã tổ hợp môn xét tuyển)

Chỉ tiêu (dự kiến)
1 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) 30
2. Văn , Sử, Tiếng Anh* (D14)
3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
2 Sư phạm Tiếng Pháp 7140233 1. Toán, Văn, Tiếng Pháp* (D03) 20
2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01)
3. Văn, Địa, Tiếng Pháp* (D44)
4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
3 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 1. Toán, Văn, Tiếng Trung Quốc* (D04) 20
2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01)
3. Văn, Địa, Tiếng Trung Quốc* (D45)
4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
4 Việt Nam học 7310630 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) 50
2. Văn, Sử, Tiếng Anh* (D14)
3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
5 Ngôn ngữ Anh

(học tại Trường Đại học Ngoại ngữ,

Đại học Huế)

7220201 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) 550
2. Văn, Sử, Tiếng Anh* (D14)
3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
6 Ngôn ngữ Anh (học tại Phân hiệu Đại học Huế  tại Quảng Trị) 7220201 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) 50
2. Văn, Sử, Tiếng Anh* (D14)
3. Văn, Địa, Tiếng Anh*  (D15)
7  Ngôn ngữ Nga 7220202 1. Toán, Văn, Tiếng Nga* (D02) 30
2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01)
3. Văn, Địa, Tiếng Nga* (D42)
4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
8  Ngôn ngữ Pháp 7220203 1. Toán, Văn, Tiếng Pháp* (D03) 50
2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01)
3. Văn, Địa, Tiếng Pháp* (D44)
4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
9 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 1. Toán, Văn, Tiếng Trung Quốc* (D04) 258
2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01)
3. Văn, Địa, Tiếng Trung Quốc* (D45)
4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
10 Ngôn ngữ Nhật 7220209 1. Toán, Văn, Tiếng Nhật* (D06) 200
2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01)
3. Văn, Địa, Tiếng Nhật* (D43)
4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
11 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) 100
2. Văn, Sử, Tiếng Anh* (D14)
3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
12 Quốc tế học 7310601 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) 50
2. Văn, Sử, Tiếng Anh* (D14)
3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15)
TỔNG CHỈ TIÊU 1408

 

Phạm vi tuyển sinh: Trường đại học ngoại ngữ Huế tuyển sinh trên cả nước
Hình Thức Tuyển Sinh: Xét tuyển Học Bạ THPT & Kết quả thi thpt quốc gia năm 2018
Điều kiện xét tuyển:
– Các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh điều kiện xét tuyển là điểm môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải >= 5.0.

 

 – Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nga được giảm 50% học phí.

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo