Đại Học Kinh Tế TP.HCM Tuyển Sinh 2018

Mã Trường: KSA
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018
(Hệ đại học chính quy)
 
 
 
 
 
truong dai hoc kinh te TP.GCM
Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM năm 2018, Theo đó trường thông báo tuyển sinh với các chuyên ngành sau. 
 
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 295 299
Website: ueh.edu.vn
 
 
 

TT

Ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu

Tổ hợp bài thi/môn thi

xét tuyển

1

Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất động sản

7310101

400

A00, A01, D01, D07

2

Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp

7340101

600

A00, A01, D01, D07

3

Ngành Kinh doanh quốc tế

7340120

500

A00, A01, D01, D07

4

Ngành Kinh doanh thương mại

7340121

200

A00, A01, D01, D07

5

Ngành Marketing

7340115

200

A00, A01, D01, D07

6

Ngành Tài chính – Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: Tài chính công, Thuế, Ngân hàng, Tài chính

7340201

750

A00, A01, D01, D07

7

Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán

7340301

800

A00, A01, D01, D07
Tổng (I)

3.450

Nhóm II: gồm có 25 chuyên ngành

TT

Chuyên ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu

Tổ hợp bài thi/môn thi

xét tuyển

1

Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng – Ngành Kinh tế

7310101_01

50

A00, A01, D01, D96

2

Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp – Ngành Kinh tế

7310101_02

50

A00, A01, D01, D96

3

Chuyên ngành Kinh tế chính trị – Ngành Kinh tế

7310101_03

50

A00, A01, D01, D96

4

Chuyên ngành Quản trị bệnh viện – Ngành Quản trị kinh doanh

7340101_01

100

A00, A01, D01, D07

5

Chuyên ngành Ngoại thương – Ngành Kinh doanh quốc tế

7340120_01

100

A00, A01, D01, D07

6

Chuyên ngành Quản trị lữ hành – Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103_01

50

A00, A01, D01, D07

7

Chuyên ngành Quản trị khách sạn – Ngành Quản trị khách sạn

7810201_01

50

A00, A01, D01, D07

8

Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí – Ngành Quản trị khách sạn

7810201_02

50

A00, A01, D01, D07

9

Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh – Ngành Tài chính – Ngân hàng

7340201_01

50

A00, A01, D01, D07

10

Chuyên ngành Quản trị hải quan – ngoại thương  – Ngành Tài chính – Ngân hàng

7340201_02

50

A00, A01, D01, D07

11

Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư – Ngành Tài chính – Ngân hàng

7340201_03

50

A00, A01, D01, D07

12

Chuyên ngành Thị trường chứng khoán – Ngành Tài chính – Ngân hàng

7340201_04

50

A00, A01, D01, D07

13

Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm – Ngành Tài chính – Ngân hàng

7340201_05

50

A00, A01, D01, D07

14

Chuyên ngành Đầu tư tài chính – Ngành Tài chính – Ngân hàng

7340201_06

50

A00, A01, D01, D07

15

Chuyên ngành Tài chính quốc tế – Ngành Tài chính – Ngân hàng

7340201_07

50

A00, A01, D01, D07

16

Chuyên ngành Toán tài chính – Ngành Toán kinh tế

7310108_01

50

A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

17

Chuyên ngành Thống kê kinh doanh – Ngành Thống kê kinh tế

7310107_01

50

A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

18

Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh – Ngành Hệ thống thông tin quản lý

7340405_01

50

A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

19

Chuyên ngành Thương mại điện tử – Ngành Hệ thống thông tin quản lý

7340405_02

100

A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

20

Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – Ngành Hệ thống thông tin quản lý

7340405_03

50

A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

21

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm – Ngành Kỹ thuật phần mềm

7480103_01

50

A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

22

Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại – Ngành Ngôn ngữ Anh

7220201_01

150

D01, D96

Điểm bài thi Tiếng Anh hệ số 2

23

Chuyên ngành Luật kinh doanh – Ngành Luật

7380101_01

100

A00, A01, D01, D96

24

Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế – Ngành Luật

7380101_02

50

A00, A01, D01, D96

25

Chuyên ngành Quản lý công – Ngành Quản lý công

7340403_01

50

A00, A01, D01, D07

Tổng (II)

1.550

Cộng (I) và (II)

5.000

Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); tham gia kỳ thi thpt quốc gia năm 2018, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH.
Phạm vi: Trường đại học kinh tế TP.HCM tuyển sinh trên cả nước.
Phương thức tuyển sinh:
UEH sử dụng kết quả bài thi/môn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét tuyển.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện đăng ký xét tuyển:
  – Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng nhóm ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia 2018.

 

  – Các điều kiện đăng ký xét tuyển: theo quy định chung của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và của Trường, thông báo cụ thể trên Cổng thông tin tuyển sinh: tuyensinh.ueh.edu.vn (theo lịch chung của Bộ GDĐT)

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo