Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội Tuyển Sinh 2018

Mã Trường: KCN
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018
(Hệ đại học chính quy)


Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của Trường Đại Học Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2018, Theo đó trường thông báo tuyển sinh với các chuyên ngành sau.

Đại Học Khoa Học Và CôngNghệ Hà Nội

– Địa chỉ: Tòa nhà Đào Tạo và Dịch Vụ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
– Điện thoại: +84-4 37 91 77 48; +84-4 37 91 69 60  
– Email: admission@usth.edu.vn
 – Website: http://www.usth.edu.vn

Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy 350