Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên Tuyển Sinh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN Tuyển Sinh 2018

Mã trường:  CDD1201

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Thịnh Đán, Thái Nguyên, 

Điện thoại: 0208 3855 290

Website: cdkttctn.edu.vn

Email:Caodangkinhte@gmail.com

 

 

Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy với cụ thể từng ngành như sau:

I. Các Ngành Đào Tạo

STT NGÀNH, NGHỀ

ĐÀO TẠO

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH HÌNH THỨC TUYỂN SINH THỜI GIAN TUYỂN SINH
CAO ĐẲNG TRUNG CẤP SƠ CẤP
1  Kinh doanh dịch vụ bưu chính 50 50 150 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
2  Thiết kế và Quản lý Website 0 50 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
3  Thương mại điện tử 0 150 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
4  Thư ký văn phòng 0 50 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
5  Dịch vụ  pháp lý 100 0 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
6  Pháp luật 0 100 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
7  Tài chính – Ngân hàng 100 100 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
8  Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 100 100 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
9  Kế toán doanh nghiệp 100 150 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
10  Quản lý kinh doanh khách sạn 0 100 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
11  Bán hàng siêu thị 0 100 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
12  Quản lý và kinh doanh nhà hàng  và dịch vụ ăn uống 0 100 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
13  Hướng dẫn du  lịch 0 100 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
14  Công nghệ thông tin 150 0 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
15  Quản trị kinh doanh 100 0 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
16 Kế toán xây dựng 0 35 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
17 Hành chính văn phòng 0 35 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
18 Marketing 0 35 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
19 Bảo hiểm 0 35 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
20 Kinh doanh thương mại và dịch vụ 0 35 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
21 Kinh doanh xuất nhập khẩu 0 35 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
22 Tiếng Hàn Quốc 0 35 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
23 Kinh doanh thiết bị Viễn thông – Tin học 0 35 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
24 Kỹ thuật lắp đặt đài trạm Viễn thông 0 35 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
25 Kỹ thuật đài trạm Viễn thông 0 35 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
26 Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối 0 0 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
27 Hệ thống thông tin quản lý 35 0 0 Xét tuyển 1/1/18-30/11/18
Cộng 735 1500 150

II. Phạm Vi Tuyển Sinh

Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên tuyển sinh trên khu vực cả nước.

III. Hình Thức Tuyển Sinh

+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập thpt

+ Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi thpt quốc gia

Thời gian tuyển sinh từ 01/01/2018 đến ngày 30/11/2018

Hồ Sơ

  • Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời photo công chứng;
  • Học bạ photo công chứng;
  • CMND photo công chứng;
  • 1 bộ hồ sơ học sinh – sinh viên có xác nhận của chính quyền địa phương;
  • 4 ảnh 4×6;
  • 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo